person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 8436 times

Cionističko glasilo 'Slobodna Dalmacija' počela pripremati hrvatski narod na čipiranje! Nicolas Rockefeller: 'Ko nam bude smetao samo mu isključimo čip'!

Nicolas Rockefeller: 'Krajnji cilj je da svima na ovom svijetu bude ugrađen čip za identifikaciju putem radio frekvencije (RFID čip) i da sav novac bude na tim čipovima, a ako se netko pobuni ili nam se usprotivi jednostavno mu isključimo čip'

Na vrlo gledanoj i najpoznatijoj njemačkoj kući ZDF 2016-te je prikazan je film o RFID čipu i o njegovu izumitelju koji, tvrdi da je implantat bezopasan, svima ugodan bez signala, a potreban je samo čitač. Čipiranje se u ovom trenutku promovira svugdje u svijetu. Sa promoviranjem su počela i ''naša'' sotonska glasila. Prva se oglasila tzv 'Slobodna Dalmacija' čiji emisar između ostalog piše, citiram: 'Čipiranje se nameće kao sredstvo za poboljšanje kvalitete života? Čipiranje djece da se spriječe otmice, starijih da ih se čuva, dijabetičara da ih se pravodobno upozori, čipiranje ljudi koji su alergični na nešto, itd.Gledano iz praktičnog kuta, mikročipovi ugrađeni u tijelu pojednostavljuju život u smislu da sve podatke nosite sa sobom i o njima ne trebate brinuti'...

Samo plaćeni ili poluretardirani novinar, ovako nešto može napisati ili zaključivati.

Što je zapravo čipiranje?

Pošto je tijelo biološko računalo, svrha mikro čipiranja je preuzimanje tjelesnih elektrokemijskih sustava kako bi se mentalno, emocionalno i fizički nadziralo svako ljudsko biće. Čip služi kao sučelje između dva računalna sustava i omogućava da sustav kojim upravljaju vlasti manipulira onime što nazivamo ljudsko tijelo. Jednom kada se usadi mikročip ljude se može natjerati da misle, ili da ne misle, što god signali diktiraju, a isto se može učiniti i s emocijama jer emocije su tek reakcija tijela na um(misli).

Misli i emocije u tijelu izražavaju se na električnoj i kemijskoj razini. Kemijske promjene događaju se kada prijeđemo u bilo koja emotivna stanja. Kada imate mikročip unutar sebe „oni” tada imaju pristup tim procesima. Svaka misao, reakcija, sve što se čuje i opazi vidom izaziva određen neurološki potencijal, impulse i obrasce u mozgu i njegovim elektromagnetskim poljima, koji se sada mogu dekodirati u misli, slike i glasove.

Elektromagnetska stimulacija može stoga promijeniti moždane valove osobe i utjecati na mišićnu aktivnost, izazivajući bolne grčeve mišića koji se doživljavaju kao mučenje. Misao proizvodi električne signale i misaone valove stoga se, idemo li u suprotnom smjeru upute (misli) mogu usaditi u ljudsku psihu tako da ih se putem čipa šalje u njihovom vibracijskom/električkom obliku.

U takvom stanju ljudi nisu ništa drugo nego roboti koji misle i osjećaju što god njihovi operateri odluče. Mikro čipiranim ljudima može se manipulirati da budu agresivni ili submisivni, pretjerano seksualizirani ili seksualno zakočeni, ili pak da osjećaju ekstremni strah svaki put kada oni to žele.

Nadalje, tu je usputna mogućnost da vas se putem čipa ubije na daljinu ako ikada počnete “talasati” i odbijete biti dobar mali rob. To se može učiniti izravno putem čipa ili čip može prenijeti vašu točnu lokaciju za “čisto” ubojstvo, u stvari, jednom kada je čip na mjestu mogu činiti što god žele. Mikro čipiranjem gubimo osobne slobode i mogućnost samostalnog odlučivanja.

Pomoću mikročipa mogu se kontrolira sve naše kretanje, stanje našeg organizma, naše raspoloženje, može nam se to stanje mijenjati kako onima iz Centra odgovara, može nam se na pr. izazvati srčani infarkt ili bolest, i mi ne možete apsolutno ništa. Ovisno od napretka odgovarajuće tehnologije koja se i dalje razvija postaje moguće praktično sve.

Jedna od primjena čipa je i kontrola rađanja, do sada isprobana u Indiji i nekim drugim dijelovima svijeta. Kontrola rađanja postiže se tako što se osoba čipom dovede u menopauzu, odnosno izaziva se smanjenje i potpuni prestanak lučenja estrogena. Čipiranjem Vi niste više slobodno biće. Drugim riječima, na taj se način postiže mentalna, emocionalna kao i fizičko-biološka kontrola svakog nosioca čipa.

Mirko čipovi su u stvari daljinski upravljači u čovjeku.

1 .loScreenshot 14

2čpoiuz

loiu

Nikolas Rockewfeller: 'Ko nam bude smetao samo mu isključimo čip'! 

Nicolas Rockefeller : Krajnji cilj je da svima na ovom svijetu bude ugrađen čip za identifikaciju putem radio frekvencije (RFID čip) i da sav novac bude na tim čipovima, a ako se netko pobuni ili nam se usprotivi jednostavno mu isključimo čip“, pohvalio se prijatelju pijani Nicolas Rockefeller.

Ovo je sve što trebamo znati o čipiranju:

1.Pošto je tijelo biološko računalo, svrha mikročipiranja je preuzimanje tjelesnih elektrokemijskih sustava kako bi se mentalno, emocionalno i fizički nadziralo svako ljudsko biće.

2. Čip služi kao sučelje između dva računalna sustava i omogućava da sustav kojim upravljaju vlasti manipulira onime što nazivamo ljudsko tijelo

3. Jednom kada se usadi mikročip ljude se može natjerati da misle, ili da ne misle, što god signali diktiraju, a isto se može učiniti i s emocijama jer emocije su tek reakcije tijela na um( misli)

4. Misli i emocije u tijelu izražavaju se na električnoj i kemijskoj razini. Kemijske promjene događaju se kada prijeđemo u bilo koja emotivna stanja. Kada imate mikročip unutar sebe“ ONI“ tada imaju pristup tim procesima.

5. Svaka misao, reakcija, sve što se čuje i opazi vidom izaziva određen neurološki potencijal, impulse i obrasce u mozgu i njegovim elektromagnetskim poljima, koji se sada mogu dekodirati u misli, slike i glasove

6. Misao proizvodi električne signale i misaone valove stoga se, idemo li u suprotnom smjeru upute(misli mogu usaditi u ljudsku psihu tako da ih se putem čipa šalje u njihovom vibracijskom/električnom obliku. U takvom stanju ljudi nisu ništa drugo nego roboti koji misle i osjećaju što god njihovi operateri odluče. Elektromagnetska stimulacija može stoga promijeniti moždane valove osobe i utjecati na mišićnu aktivnost, izazivajući bolne grčeve mišića koji se doživljavaju kao mučenje.

7. Mikročipiranim ljudima može se manipulirati da budu agresivni ili submisivni, ili pak da osjećaju ekstremni strah svaki put kada oni to žele.

8. Mikročipiranjem gubimo osobne slobode i mogućnost samostalnog odlučivanja.

9. Pomoću mikročipa mogu se kontrolirati sve naše kretnje, stanje našeg organizma,naše raspoloženje, može nam se to stanje mijenjati kako onima iz Centra odgovara, može nam se na primjer izazvati srčani infarkt ili bolest i mi ne možemo apsolutno ništa.

10. I na kraju mogu vas i ubiti na daljinu ako se počnete buniti. To se može izravno učiniti putem čipa, ili čip može prenijeti vašu točnu lokaciju za „čisto“ ubojstvo. Drugim riječima kada vam ugrade čip mogu raditi što ih je volja, mogu se zabavljati i igrati američkog ruleta, odnosno brojeva koga će „isključiti“.

iuoScreenshot 14

Tko normalan može dozvoliti da mu ugrade ovu bombu? 

NAPOMENA: Upadaju nam u računalo, mijenjaju slike na objavama, iskrivljuju riječi u naslovima, blokiraju linkove, usporavaju nas na serveru… javite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.com

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/
Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)

 

 

(13 votes)

Donirajte

Amount: