Print this page
Ovo su Eurogendfori - paravojne EU postrojbe kojima je ubijanje europskih građana zajamčeno EU zakonom!

Ovo su Eurogendfori - paravojne EU postrojbe kojima je ubijanje europskih građana zajamčeno EU zakonom!

EU stvara pravni okvir za raspoređivanje policijskih i vojnih postrojbi diljem Europe. Istodobno, Europska komisija naporno radi na stvaranju jedinstvene policijske jedinice EU-a i tužitelja EU-a

EUROGENDFOR (GNR)

To je snaga za brzo reagiranje koja bi trebala ugušiti nerede na kriznim područjima. Ipak, ova sila ima sve ovlasti da učini i da čini što god želi. Ubijanje ljudi je zajamčeno zakonom. Stoga je EUROGENDFOR grupa koja se ne mora pridržavati svojih zakonskih odredbi u bilo kojoj europskoj zemlji. To je paravojna postrojba uspostavljena od strane EU koja se zove Specijalne snage financijskih elita. Sastoji se od policijskih, vojnih i obavještajnih službi i nudi svoje usluge EU, NATO-u i UN-u.

9000

Njihova glavna zadaća je suzbijanje ustanaka u EU. 8/12/2018 u Parizu je uočeno nekoliko vozila iz EGF-a koja su podržavala policiju u protestima žutih glasova. A to podrazumijeva:
- treba obuhvatiti sve moguće vrste upravljanja krizom
- treba zamijeniti ili ojačati lokalnu policiju
- trebali bi intervenirati u kriznim situacijama zajedno s vojskom
- trebali bi preuzeti poslove tajne službe
- mogu naložiti i provesti sve mjere potrebne za ispunjenje svog mandata.

 .lom

To uključuje, između ostalog i:
- oduzimanje kuća i imovine
- uhićenja i zatvaranja
- Naredba za zabranu policijskog sata i demonstracija
- ubijanje građana EU-a!

90

Pravo na ubijanje građana EU proizlazi iz Konvencije EU-a o ljudskim pravima, članka 2., Pravo na život. U stavku 2. navodi se: "Ubojstvo se ne smatra kršenjem ovog članka ako je uzrokovano upotrebom sile koja je strogo potrebna za zakonito gašenje nereda ili pobune."

EU tako stvara pravni okvir za raspoređivanje policijskih i vojnih postrojbi diljem Europe. Istodobno, Europska komisija naporno radi na stvaranju jedinstvene policijske jedinice EU-a i tužitelja EU-a.

Političari ne rade ništa jer ne žele ništa učiniti. Imamo osnovni zakon, čak i ako su ga saveznici napisali, ali se ignorira. To je diktatura. Njemačka država već desetljećima djeluje potpuno nad ljudima. Bilo da se radi o euru, paketima za spašavanje banaka, useljavanju, raspuštanju obitelji kroz rodnu ideologiju, ili bilo što drugo. Čak i ako se borimo za nadzor i učvrstimo neke zakone, u cjelini ništa se neće promijeniti. Što god smo postigli samo će biti smirenje da nas drži sretnima.

Za političare i ekonomske i financijske šefove, mi smo ništa više od radnih životinja, koje treba obučiti i čuvati u njihovom malom, bolesnom svijetu.

EU narodima vladaju bolesni i opasni političari.

Probudimo se!

NAPOMENA: Upadaju nam u računalo, mijenjaju slike na objavama, iskrivljuju riječi, blokiraju linkove, usporavaju na serveru… javite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.com

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)

 

Last modified on Sunday, 21 November 2021 07:11
(17 votes)
Copyright © 2016 Istinom protiv laži - Ne govoru mržnje | Sva prava pridržana | All rights reserved