person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 9252 times

Prošlo je tri godine od kaznene prijave, a još nije podignuta optužnica protiv Kolinde, Plenkovića, Krstičevića, Ćorića i Branke Picek, zbog suučesništva u trovanju hrvatskog naroda chemtrailsom?

Dana 3.travnja 2018. godine, na 49 stranica sa svim dokazima, Udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' podnijela je Državnom odvjetništvu Kaznenu prijavu protiv Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića, Damira Krstičevića, Tomislava Ćorića i Branke Ivančan Picek, za suučesništvo u genocidu nad hrvatskim narodom. Jer nisu zaustavili trovanje građana chemtrailsom iako su uredno primali dopise udruge sa dokazima, odnosno linkove objavljenih tekstova portala 'Istinom protiv laži'. Umjesto postupanja DORH svako malo pozivalo se predsjednicu udruge i urednika IPL-a na obavijesni razgovor. Na kraju ih i ekspresno osudilo, bez suđenja, na 10 mjeseci zatvora, s rokom kušnje dvije godine - zbog govora mržnje!

''Tražimo od Državnog odvjetništva da postupi po ovoj prijavi jer je u pitanju zdravlje hrvatskih građana. A da se neće stati sa trovanjem, dokaz je daljnje špricanje hrvatskih građana chemtrailsom. Dokaze uredno šaljemo najodgovornijima: predsjednici Kitarović, premijeru Plenkoviću, ministru obrane Krstičeviću, ministru okoliša Ćoriću i ravnateljici DHMZ-a Branki Picek. Također, dokaze o trovanju hrvatskog naroda šaljemo i zastupnicim u saboru. Molimo da nas se pravovremeno obavijesti što je poduzeto protiv istih'', stoji u Kaznenoj prijavi Udruge' Ne govoru mržnje-istinom protiv laži'.

 llkio

Podsjetimo:

Dana 3.travnja 2018. godine, na 49 stranica sa svim dokazima, Udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' podnijela je Državnom odvjetništvu Kaznenu prijavu protiv Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića, Damira Krstičevića, Tomislava Čorića i Branke Ivančan Picek, za suučesništvo u genocidu nad hrvatskim narodom. Jer nisu zaustavili trovanje građana chemtrailsom iako su uredno primali dopise udruge sa dokazima , odnosno linkove objavljenih tekstova portala 'Istinom protiv laži'.

1.Protiv Kolinde Grabar Kitarović, predsjednice države

Jer, nije zaustavila trovanje hrvatskih građana chemtrailsom iako je uredno primila dopise sa linkovima objava tekstova portala 'Istinom protiv laži' koji već dugo vremena upozorava na kontinuirani aerosolni napad na atmosferu, na globalni napad klimatskim inženjeringom i menadžmentom solarne radijacije čiji programi razaraju Zemljine sisteme za održavanje života.

Uloga Predsjednice Republike Hrvatske utvrđena je Ustavom Republike Hrvatske, a temelji se na izravnom političkom mandatu dobivenom od naroda, na neposrednim izborima. U tom smislu, predsjednička dužnost pozicionira se kao najviša u Republici Hrvatskoj, što proizlazi i iz teksta svečane prisege na vjernost Ustavu Republike Hrvatske, u kojem se navode temeljne predsjedničke dužnosti, dok se nositelja navedenih dužnosti označava nazivom – hrvatski državni poglavar.

"Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar:
-držat ću se Ustava i zakona,
-brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,
-bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti,
-čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske.
Tako mi Bog pomogao."

Predsjednička dužnost po slovu je Ustava Republike Hrvatske nespojiva s bilo kojom javnom ili profesionalnom dužnosti, kao i sa članstvom u bilo kojoj političkoj stranci. U tom smislu predsjednička dužnost ili dužnost hrvatskog državnog poglavara i formalno je izravno u funkciji zastupanja javnog interesa, odnosno interesa svih građana Republike Hrvatske, bez obzira na njihovo političko opredjeljenje, etničku ili vjersku orijentaciju i pripadnost. Spomenuto je Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović jasno izrazila i u svom inauguralnom govoru:

''Bit ću predsjednica svih hrvatskih građana, bez obzira na političko opredjeljenje, etničku, vjersku i spolnu orijentaciju i pripadnost. Beskompromisno ću štititi socijalno najugroženije. Uloga predsjednice Republike jasno je definirana hrvatskim Ustavom. No, isto tako, svjesna sam svoje odgovornosti prema hrvatskim građanima, kao jedini visoki državni dužnosnik kojega građani izravno biraju. Stoga vam se u ovom svečanom trenutku izravno i obraćam: Hrvatice i Hrvati, građanke i građani Hrvatske! Vi ste mi ukazali povjerenje i vama ću polagati račune! Bit ću vaš glas, bit ću vaša predsjednica''

Predsjednica Kitarović se ni jednom rječju nije očitovala na ovu tešku optužbu, potvrdivši tako, još jednom, koliko je ona naš glas i naša predsjednica i kako doživljava hrvatski narod i predsjednicu Udruge ‘Ne govoru mržnje-istinom protiv laži’, kao i ovu tužbu! 

A Zakon o Udrugama je potpuno jasan?

Članak 3. Najveće vrednote ustavnog poretka su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava

Članak 4. Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode, zdravlja...

Članak 5. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Članak 10. Djelovanje udruge temelji na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da udruge slobodno sudjeluju u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražavaju svoja stajališta, mišljenja i poduzimaju inicijative o pitanjima od njihova interesa

2. Protiv ANDREJA PLENKOVIĆA, premijera vlade 

Jer, nije zaustavio trovanje hrvatskih građana chemtrailsom iako je uredno primio dopise udruge sa linkovima objava tekstova portala 'Istinom protiv laži' koji već dugo vremena upozorava na kontinuirani aerosolni napad na atmosferu, na globalni napad klimatskim inženjeringom i menadžmentom solarne radijacije čiji programi razaraju Zemljine sisteme za održavanje života.

Jer, je lagao hrvatski narod da je Hrvatska GMO Free. Hrvatska vlada (Kukuriku koalicija) je 29.ožujka 2012.godine donijela UREDBU u izmjeni i dopunama, o razini genetski modificiranih organizama ispod kojih proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme. U kampanji za pristup Europskoj uniji nisu se spominjali potencijalni problemi genetički preinačenih usjeva i od njih dobivene hrane, unatoč tomu što je 80% građana protiv GMO-a.

Monsanto je dakle, cijelo vrijeme sijao svoje GMO sjeme i prodavao svoje neoznačene proizvode na policama. Radi to i dandanas!

Ne da nije ukinuta uredba već je i verificirana nova EU uredba tzv. ‘Koegzistencija GMO-a i organske hrane’ čime je i ozakonjen rad Monsanta u Hrvatskoj, odnosno nastavak trovanja hrvatskih građana zbog čega smo na prvom mjestu u Europi po broju umrlih od malignih bolesti.

Zato nije čudno što je Hrvatska na prvom mjestu u Europi po broju umrlih od malignih bolesti

lllkoi

3.Protiv DAMIRA KRSTIČEVIĆA, ministra obrane 

Jer, kao ministar obrane (Zakon o obrani Glava 1 Temeljne odredbe, Članak 1. kaže da se ovim zakonom uređuje obrambena funkcija u RH, obrambene nadležnosti tijela državne vlasti i državne uprave, demokratski nadzor….) nije zaustavio trovanje hrvatskih građana chemtrailsom iako je uredno primio naše dopise sa linkovima objava tekstova portala 'Istinom protiv laži' koji već dugo vremena upozorava na kontinuirani aerosolni napad na atmosferu, na globalni napad klimatskim inženjeringom i menadžmentom solarne radijacije čiji programi razaraju Zemljine sisteme za održavanje života.

polloi

Najodgovorniji: tzv. hrvatska predsjednica, tzv. hrvatski premijer i tzv. hrvatski ministar obrane

4.Protiv TOMISLAVA ĆORIĆA ministra okoliša i energetike 

Jer, kao ministar za okoliš i energetiku nije zaustavio trovanje hrvatskih građana chemtrailsom iako je uredno primio dopise udruge sa linkovima objava tekstova portala 'Istinom protiv laži' koji već dugo vremena upozorava na kontinuirani aerosolni napad na atmosferu, na globalni napad klimatskim inženjeringom i menadžmentom solarne radijacije čiji programi razaraju Zemljine sisteme za održavanje života.

Također, u Kaznenom zakonu GLAVA DVADESETA (XX) KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA , Članak 193 onečišćenje okoliša stoji:
1.Tko protivno propisima otpusti, unese ili ispusti količinu tvari ili ionizirajućeg zračenja u zrak, tlo, podzemlje, vodu il more kojom se može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti njihova kakvoća ili se mogu u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje li gljive, ili se može ugroziti zdravlje ljudi
kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

5. Protiv BRANKE IVANČAN PICEK direktorice DHMZ-a

Jer, kako direktorica Državnog hidrometeoroškog zavoda nije zaustavila trovanje hrvatskih građana chemtrailsom, a bili su joj dostavljeni dokazi od Svjetlane Valentić. Također je mogla pročitati i objave portala 'Istinom protiv laži' koji već dugo vremena upozorava na kontinuirani aerosolni napad na atmosferu, na globalni napad klimatskim inženjeringom i menadžmentom solarne radijacije čiji programi razaraju Zemljine sisteme za održavanje života.

DHMZ, a malo tko to zna, zajedno s Brankom Ivančan-Picek u vlasništvu je privatne korporacije, a ne Hrvatske države!! Branka Ivančan-Picek je instalirana na mjesto direktorice DHMZ-a, unutar korumpirane strukture i jasno je da neće zviždati o kriminalu unutar DHMZ-a kojeg svaki meteorolog mora biti svjestan. Jer za to postoji i dokaz, vidljiv u Atlasu Oblaka, gdje su meteorolozi, tek prošle godine, ispušni trag aviona, koji se proteže cijelim nebom, prozvali Cirrus Homogenitus te tako legalizirali trovanje hrvatskog stanovništva.

Da avioni svojim ispuhom stvaraju kondenzacijski trag, koji se proteže cijelim nebom, to bi već davno bilo uvršteno unutar Atlasa Oblaka. Jer bi takav trag itekako djelovao na temperaturu tj. količinu toplinske energije, koja do Zemlje dolazi od Sunca, pa tako i na klimatske promjene o kojima meteorolozi na veliko pričaju već godinama.

Branka Ivančan Picek, kao i mnogi drugi meteorolozi, dobro zna da se tu radi o kemijskim tragovima, o patentiranom klimatskom inženjeringu, ali o tome šuti. Šutnja i nečinjene, odbijanje ponuđenih dokaza, a biti na najodgovornoj dužnosti u DHMZ-u, neupitno je suučesništvo u genocidu nad hrvatskim narodom.

Obrazloženje Kaznene prijave protiv gore nvedenih za suučesništvo u genocidu nad hrvatskim narodom

Vlada Republike Hrvatske na temelju Članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), na sjednici održanoj dana 30. rujna 1993. godine, donijela je ODLUKU o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.), između ostalog i Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida usvojene Rezolucijom 260 (III) A na Generalnoj Skupštini Ujedinjenih Nacija 09. prosinca 1948.godine. Stupanje na snagu 12. siječnja 1951. godine - Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida.

S obzirom da je Generalna skupština Ujedinjenih naroda svojom rezolucijom 96 (I) od 11. prosinca 1946. godine, proglasila da je po međunarodnom pravu genocid zločin osuđen od civlizovanog svijeta i u suprotnosti sa duhom i ciljevima Ujedinjenih naroda.

- Prepoznala da u svim periodima povijesti genocid nanosi velike gubitke čovječanstvu
- uvjerena da je obvezna međunarodna suradnja u cilju oslobađanja čovječanstva takvog strašnog zla, dogovorile su se o slijedećem:

Član I: Potvrđuju da je genocid, bilo da je izvršen u vrijeme mira ili rata, zločin međunarodnog prava i obvezuju se da će ga spriječiti i kazniti.

Član II: U ovoj konvenciji pod genocidom se podrazumijeva bilo koje od slijedećih djela, počinjenih s namjerom da se potpuno ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa:
(a) ubistvo članova grupe (naroda);
(b) uzrokovanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda članovima grupe (pripadnika određenog naroda)
c) namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uvjetima koji dovode do njenog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja;
(d) uspostavljajući mjere s namjerom sprječavanja rađanja u okviru grupe (naroda);
(e) prinudno premještanje djece iz jedne grupe u drugu.

Član III: Slijedeća djela bit će kažnjiva:
(a) genocid;
(b) planiranje izvršenja genocida;
(c) direktno i javno poticanje na izvršenje genocida;
(d) pokušaj genocida;
(e) suučesništvo u genocidu.

Član IV: Lica koja su počinila genocid ili bilo koje drugo djelo pobrojano u Članu III bit će kažnjena, bilo da su državni rukovoditelji, javni službenici ili privatne osobe.

Član V: Ugovorne strane se obvezuju da će poduzeti potrebne zakonske mjere, shodno svojim ustavima, kako bi osigurale primjenu odredaba ove konvencije i naročito da će predvidjeti efikasne krivične kazne za lica kriva za genocid ili bilo koje drugo djelo navedeno u Članu III.

Član VI: Lica okrivljena za genocid ili bilo koje drugo djelo navedeno u Članu III bit će izvedena pred nadležne sudove one države na čijoj je teritoriji djelo izvršeno ili pred međunarodni krivični sud koji će biti nadležan za one ugovorne strane koje po tome budu priznale njegovu sudsku nadležnost.

Član VII: Genocid i druga djela navedena u Članu III neće biti smatrani kao politički kriminal u odnosu na pitanja ekstradicije. Ugovorne strane se obvezuju da u takvim slučajevima odobre ekstradiciju shodno njihovim zakonima i ugovorima koji su na snazi.

Član VIII: Svaka ugovorna strana može se obratiti nadležnim organima Ujedinjenih Naroda kako bi ovi, prema Povelji Ujedinjenih Naroda, poduzeli mjere koje smatraju odgovarajućim za spriječavanje i kažnjavanje djela genocida ili bilo kojeg drugog djela navedenog u Članu III…
https://www.istraistria.hr/fileadmin/dokumenti/upravna_tijela/UO_za_tal_nac_zaj/Instrumenti_zastite_ljudskih_prava/I.Multilateralni_odnosi/1.Ujedinjeni_narodi/I1.2Konvencija%20o%20sprjecavanju%20i%20kaznjavanju%20zlocina%20genocida.pdf

Što kaže zakon RH?

Kazneni zakon RH GLAVA DEVETA Genocid Članak 88.

1)Tko s ciljem da potpuno ili djelomično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu:
1.ubija članove skupine
2.nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje
3.stavlaj skupinu u životne uvjete kojima je cilj dovesti do njezina potpuna ili djelomična uništenja
Kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora
2) Kaznom iz stavka 1.ovog članka kaznit će se tko zpovijedi počinjenje genocida
3) Tko izravno i javno potiče na počinjenje genocida,kaznit će se kaznom zatvora od jedne do dest godina

Dio dokaza koji su predati Državnom odvjetništvu

http://istinomprotivlazi.com/component/k2/2260-kolinda-hocete-li-konacno-zabraniti-genocid-nad-hrvatskim-narodom

http://istinomprotivlazi.com/component/k2/2201-nacisti-ponovno-u-akciji-nakon-jednomjesecne-stanke-ponovno-nas-truju-chemtrailsom-naravno-gradonacelnik-splita-opara-suti-suti-i-zupan-boban-a-sute-i-zastupnici-u-saboru-iako-im-uredno-saljemo-objave-o-permanentnom-trovanju-hrvatskih-gradana

http://istinomprotivlazi.com/novosti/1965-kolinda-plenkovic-krsticevic-i-coric-jucer-18-09-2017-dali-su-cia-i-jos-jedno-odobrenje-da-nas-truju-chemtrailsom

http://istinomprotivlazi.com/uz-kavicu/1954-prasi-prasi-pas-vam-mater-je-a

http://istinomprotivlazi.com/novosti/1652-cisti-dokazi-trovanja-hrvatskog-stanovnistva-chemtrailsom-nato-kaubojka-kolinda-i-njena-pudlica-krsticevic-su-najodgovorniji

http://istinomprotivlazi.com/novosti/1609-kolinda-plenkovicu-krsticevicu-ovo-je-zadnji-put-da-mi-prasite-moju-obitelj-chemtrailsom

http://istinomprotivlazi.com/novosti/653-oreskovicu-kolinda-demontirajte-haarpove-i-zabranite-zaprasivanje-chemtrailsom

Švedske vlasti priznale da su otrovni 'Chemtrailsi' stvarni, a ne neka divlja teorija zavjere
http://www.4dportal.com/hr/crna-kronika/3160-svedske-vlasti-priznale-da-su-otrovni-chemtrailsi-stvarni-a-ne-neka-divlja-teorija-zavjere

Nijemci na javnoj televiziji priznali postojanje chemtrailsa
http://www.dnevno.hr/planet-x/video-nijemci-priznali-postojanje-chemtrailsa-i-zaprasivanje-atmosfere-otrovima-na-javnoj-televiziji-pustili-emisiju-i-publiku-sokirali-116154-733012/

Zaključak:

Navedenom (ne)radnjom Kolinda Grabar Kitarović, Andrej Plenković. Damir Krstičević, Tomislav Čorić i Branka Ivančan Picek ostvarili su sva bitna obilježja Kaznenog dijela genocida nad hrvatskim narodom iz Članka 88 Kaznenog zakona Republike Hrvatske GLAVA DEVETA - GENOCID!

Ustav Republike Hrvatske, članak 15 kaže da smo svvi pred zakonom jednaki

Sčlan15creenshot 2

Povelja o Temeljnim pravima EU, Glava III Članak 20 također kaže da su svi pred zakonom jednaki

jjednaki

 

https://fra.europa.eu/hr/eu-charter/article/20-jednakost-pred-zakonom

Stoga, tražimo od Državnog odvjetništva da hitno postupi po ovoj prijavi jer je u pitanju zdravlje hrvatskih građana. Jer se i dalje chemtrailsima truje hrvatski narod.

Tražimo da se po zakonu kazni počinitelje i molimo da nas se pravovremeno obavijesti o tome..

http://istinomprotivlazi.com/component/k2/1043-kaznena-prijava-kolindi-plenkovicu-krsticevicu-coricu-i-branki-picek-za-suucesnistvo-u-genocidu-nad-hrvatskim-narodom

U protivnom, shvatit ćemo da za navedene osobe u kaznenoj prijavi ne vrijede hrvatski i europski zakoni, već izraelski zakon, Zakon po Talmudu, koji između ostalog kaže:

Židov se ne smije pridržavati državnih zakona nežidova. On se ima pridržavati židovskih zakona jer bi inače bili suvišni“ (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 368)
„Židovi se ne smiju tužiti pred kršćanskim sucem ili zakonom“ (Choschen Ham,26;1)

Dozvoljeno je lijekove na nežidovima isprobavati, da bi se ustanovilo da li su lijekovi štetni“ (Šulah aruh, Joreh deah 158a).

Slijedom takvog izraelskog zakona dozvoljeno je nežidove trovati i chemtrailsima koji u sebi,dokazano, sadrže nano čestice, aluminijev oksid, stroncij, barij, sumper heksa-klorid, mangan i arsen!

Znači li ovakvo (ne)postupanje DORH-a, da su Andrej Plenković, Kolinda Grabar Kitarović, Damir Krstičević, Tomislav Ćorić i Branka Ivančan Picek zapravo prikriveni Židovi. Ili Židovi cionisti?

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.info/

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Pišite nam na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)
Dozvoljeno je preuzimanje ovog teksta isključivo u cijelosti, bez vršenja izmjena, dodavanja i oduzimanja.

 

(10 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: