person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 10067 times

Uzvrtili se faktografovci (Monsantovi plaćenici) zbog kaznene prijave protiv direktora Facebooka za Hrvatsku Saše Cvetojevića i drugih zbog više kaznenih djela povrede Zakona o elektroničkim medijima!

Konstantno nam se blokiraju linkovi objava na facebook stranici, blokiraju se dijeljenja objavljenih članaka, blokiraju se admini, a samim tim i fb stranica zbog objava u kojima se upozorava na trovanje hrvatskih građana chemtrailsom, GMO-om, ili sličnih objava koje se u velikom broju dijele i komentiraju, a prijeti se i gašenjem fb stranice Istinom protiv laži.

Jer :

od vremena postavljanja Saše Cvetojevića za direktora regionalne podružnice Facebooka sa sjedištem u Zagrebu, onemogućava se normalan rad facebook stranice „Istinom protiv laži“, normalan rad portala „Istinom protiv laži“ i normalan rad Udruge „Ne govoru mržnje“ koja prenosi njihova priopćenja građanima Republike Hrvatske i zastupnicima u saboru (predstavnicima hrvatskog naroda), sukladno Statutu Udruge, djelatnosti rada Udruge i Ugovoru između Udruge „Ne govoru mržnje“ i portala Istinom protiv laži.

Obrazloženje:

Konstantno se blokiraju linkovi objava na facebook stranici, blokiraju se dijeljenja objavljenih članaka, blokiraju se admini, a samim tim i fb stranica zbog objava u kojima se upozorava na trovanje hrvatskih građana chemtrailsom, GMO-om, ili sličnih objava koje se u velikom broju dijele i komentiraju, a prijeti se i gašenjem fb stranice Istinom protiv laži.

Također upadaju u računalo portala „Istinom protiv laži“. Zamjenjuju Naslovne slike logom kada želimo podijeliti objavu, zamjenjuju slike u tekstu slikama koje nemaju nikakve veze sa tekstom, mijenjaju slova u Naslovu objave, iskrivljuju rečenice. Sve sa ciljem da se kod čitatelja stvori slika da je portal 'Istinom protiv laži' neozbiljan i nevjerodostojan. Neke objave koje su sa portala prenesene na facebook stranicu, istog trena su bez objašnjenja skinute.

Tim radnjama ostvarena su sva bitna obilježja kaznenog dijela povrede zakona o elektroničkim komunikacijama iz Članka 266. KZ RH

Što kaže zakon?

Hrvatsko kazneno zakonodavstvo usklađeno je s konvencijom o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe (NN Međunarodni ugovori broj 9/02 i 4/04), multirateralnim sporazumom usmjerenim na probleme računalnog kriminala. Prema definiciji OECD-a kompjuterski kriminalitet predstavlja sva protupravna, nemoralna i nedopuštena ponšanja s automtskom obradom podataka i / ili njihovim prijenosom. U glavi XXV novog Kaznenog zakona (KZ 2011), kaznena djela protiv računalnih sustava programa i podataka objedinjena su inkriminirana djela protiv tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka i sustava.

Članak 266 KZ 2011 sankcionira neovlašten i nezakonit pristup tuđem računalnom sustavu ili skupini međusobno spojenih ili povezanih naprava, od kojih jedna ili više njih na osnovu programa automatski obrađuju podatke. Računalni podatak je svako iskazivanje činjenica, informaciaj ili zamisli u obliku prikladnom za obradu u računalnom sustavu, uključujući i program koji je u stanju prouzročiti da računalni sustav izvrši određenu funkciju.

Za radnju računalnog hackinga nije propisan uvjet prouzrokovane štete, a određena je kazna zatvora do jedne godine.

Kazneno djelo sustava, podataka programa ili računalne komunikacije koje ovlaštenim korisnicima onemogučuje nesmetno korištenje vlastite tehnologije, radnja se čini prenošenjem, oštečivanjem, brisanjem, kvarenjem, mijenjanjem računalnih podataka te činjenjem neupotrebljivih računalnih podataka. Za opisano djelo kazna zatvora je do tri godine. 

Ovo je samo mali dio dokaza koje smo dostavili Državnom odvjetništvu (5%);

 3 blok

 

lomScreshot 20

 Screenshot 35

ppo920170823 142201

mmji

 lko

mmji

kk998

Opća načela Zakona o medijima

1. SLOBODA MEDIJA

Članak 3.
(1) Jamči se sloboda izražavanja i sloboda medija.
(2) Sloboda medija obuhvaća osobito: slobodu izražavanja mišljenja, neovisnost medija, slobodu prikupljanja, istraživanja, objavljivanja i raspačavanja informacija u cilju informiranja javnosti; pluralizam i raznovrsnost medija, slobodu protoka informacija i otvorenosti medija za različita mišljenja, uvjerenja i za raznolike sadržaje, dostupnost javnim informacijama, uvažavanje zaštite ljudske osobnosti, privatnosti i dostojanstva, slobodu osnivanja pravnih osoba za obavljanje djelatnosti javnoga informiranja, tiskanja i raspačavanja tiska i drugih medija iz zemlje i inozemstva, proizvodnju i objavljivanje radijskog i televizijskog programa, kao i drugih elektroničkih medija, autonomnost urednika, novinara i ostalih autora programskih sadržaja u skladu s pravilima struke.
(3) Slobode medija dopušteno je ograničiti samo kada je i koliko je to nužno u demokratskom društvu radi interesa nacionalne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili javnoga reda i mira, sprječavanja nereda ili kažnjivih djela, zaštite zdravlja i morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprječavanja odavanja povjerljivih informacija ili radi očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti samo na način propisan zakonom.

Članak 4.
(1) Nitko nema pravo prisilom ili zloporabom položaja utjecati na programski sadržaj medija, ni na bilo koji drugi način nezakonito ograničavati slobodu medija.
(2) O povredama slobode izražavanja i slobode medija odlučuje sud.
2. Obveze države radi poticanja pluralizma i raznovrsnosti medija

Članak 5.
(1) Republika Hrvatska potiče i štiti pluralizam i raznovrsnost medija na način propisan zakonom.
(2) Poticat će se proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja koji se odnose na:
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih državljana Republike Hrvatske,
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih Hrvata izvan granica Republike Hrvatske,
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj…

Udruga ''Ne govoru mržnje'' uredno je registrirana 23.lipnja 2015. godine. Osnovana je sa ciljem promicanja, razvitka i unaprijeđivanje društvene solidarnosti, a djelatnosti su, između ostalih, i promicanje i unaprijeđivanje društvene solidarnosti, poticanje participativne demokracije, praćenje javnih politika, javno informiranje i mediji, ispitivanje javnog mijernja/ankete, promicanje istine i ne govoru mržnje.

Navedeni razlozi u kaznenoj prijavi onemogučili su nam normalan rad, odnosno objavljivanje naših akcija za javno dobro koje smo prenosili preko portala 'Istinom protiv laži' i ponekad preko portala Dnevno.hr, sukladno našem Statutu i djelatnostima rada.

Važno je napomenuti da je već podnesena kaznena prijavu protiv nepoznatog počinitelja, a radi se o skidanju kompletnih tekstova fb stranice Istinom protiv laži i to u tri navrata: odjednom je skinuto 40 objava, nakon toga 17 objava, te sve objave u četvrtom mjesecu 2016-te godine. Tu prijavu obrađuje inspektor Mihajlo Sablić. Povratne informacije nisu stigle!? 

aaasr

Molimo Državno odvjetništvo da poduzme mjere po službenoj dužnosti otkrivanja poznatih i nepoznatih počinitelja te o istrazi izvjesti udrugu 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži'.

Ostajemo s štovanjem, predsjednica Udruge

Još ćemo dodati da su se posebno uzvrtili faktografci (Monsantovi plaćenici koji nas nazivaju opskurnim portalom koji piše (širi) laži o GMO-u ( https://faktograf.hr/2018/03/01/facebook-gmo-monsanto-lazne-vijesti/ )  štiteći Sašu Cvetojevića!

 7ććć čp kopija kopija

Prilog: Dokazi dostavljeni Državnom odvjetništvu 

1.Naslovu 2x
2.Glavnom državnom odvjetniku
3.Europskoj komisiji za pravosuđe
4.Zastupničkim klubovima u saboru
5.Podnositelju-ovdje

 

(12 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: