person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 24184 times

Tragikomično!? Ni jedan glavni medij ne smije komentirati daljnje postupanje kaznene prijave protiv Milanovića, Plenkovića i Jandrokovića zbog lažnog predstavljanja i...pročitajte

Dole Navedenim radnjama Zoran Milanović, Andrej Plenković i Gordan Jandroković ostvarili su sva bitna obilježja kaznenog dijela lažnog predstavljanja, dionika zločinačkog udruženja, sa krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom iz Članka 88. Kaznenog zakona Republike Hrvatske GLAVA DEVETA- Genocid.

S reenshot 2

 Udruga „Ne govoru mržnje-istinom protiv laži“

Križine 1A
21312 Podstrana
Nadnevak, 13.07.2021.

Republika Hrvatska
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Kazneni odjel

Gundulićeva 29 a
21000 Split

Na osnovu 204. 1. Zakona o kaznenom postupku Republike Hrvatske, štovanom Naslovu podnosim:
KAZNENU PRIJAVU
2x

PROTIV

1.ZORANA MILANOVIĆA , rođ. 30. listopada 1966.u Zagrebu s meni poznatom adresom Pantovčak 21 Zagreb, na radnom mjestu – predsjednik Republike Hrvatske
Jer:
se lažno predstavlja predsjednikom Republike Hrvatske i član je zločinačkog udruženja sa krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom

Obrazloženje 1

Uloga Predsjednika Republike Hrvatske utvrđena je Ustavom Republike Hrvatske, a temelji se na izravnom političkom mandatu dobivenom od naroda, na neposrednim izborima. U tom smislu, predsjednička dužnost pozicionira se kao najviša u Republici Hrvatskoj, što proizlazi i iz teksta svečane prisege na vjernost Ustavu Republike Hrvatske, u kojem se navode temeljne predsjedničke dužnosti, dok se nositelja navedenih dužnosti označava nazivom – hrvatski državni poglavar.
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar:
• držat ću se Ustava i zakona,
• brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,
• bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti,
• čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske.
Tako mi Bog pomogao.“

Predsjednička dužnost po slovu je Ustava Republike Hrvatske nespojiva s bilo kojom javnom ili profesionalnom dužnosti, kao i sa članstvom u bilo kojoj političkoj stranci. U tom smislu predsjednička dužnost ili dužnost hrvatskog državnog poglavara i formalno je izravno u funkciji zastupanja javnog interesa, odnosno interesa svih građana Republike Hrvatske, bez obzira na njihovo političko opredjeljenje, etničku ili vjersku orijentaciju i pripadnost. Najveće vrednote ustavnog poretka su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava.
Zoran Milanović dužnost predsjednika Republike ne obavlja savjesno, odgovorno, ne drži se Ustava i zakona, vladavine prava, ne čuva nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske, lažno se predstavlja hrvatskim predsjednikom i član je zločinačkog udruženja.

Naime, u Njemačkoj podružnici Dun&Bradstreet, pod D-U-N-S brojem 500640570 registrirana je paralelna paradržavna privatna tvrtka istog imena ali ograničene odgovornosti, Republika Hrvatska d.o.o. Prvi direktor paradržavne tvrtke Republika Hrvatska d.o.o., predstavljajući se kao predsjednik Republike Hrvatske, bio je Ivo Josipović koji je zajedno sa Jadrankom Kosor protuustavno potpisao Lisabonski ugovor - udruživanje Republike Hrvatske u savez sa drugim državama, što je protivno članku 135. Ustava RH, koji zabranjuje udruživanje prije referenduma.
Članak 135. stav 4. kaže (142): 'Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu i samo NAROD referendumom može donijeti odluku o udruživanju sa drugim asocijacijama'.

Temeljne odredbe Ustava, Članak 2. stav 1. kaže „Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv. Potpisom Lisabonskog ugovora, Hrvatska je izgubila svoj suverenitet, što je protuustavno po članku 2. Ne obazirući se na to Jadranka Kosor u svojstvu premijerke i Ivo Josipović u svojstvu predsjednika potpisali su dana 9. prosinca 2011. godine, za vrijeme summita u Bruxellesu, takozvani mali ustav EU, odnosno Lisabonski sporazum i time pokazali da su iznad Ustava RH i naroda.

Tako je RH d.o.o. prisvojila svoje građane kao poslovni subjekt, a građani niti ne znajući, od svoga samoga rođenja „potpisuju” da priznaju njen dug, te da su, iako ne svojom voljom, zaposlenici iste. Tako svako dijete koje se rodi, upisom u matičnu knjigu rođenih ima svoje ime i prezime ispisano na službenom dokumentu velikim slovima te postaje poslovni subjekt tvrtke u kojoj se rodilo potpisom i prijavom, jer je maloljetno svojih roditelja. Nije poznat podatak koliko je ljudi, državljana Republike Hrvatske dalo svoj pristanak da rade u tvrtki, osim državnih službenika. Stoga proizlazi da građani koji nisu svojevoljno pristali raditi u RH d.o.o. nisu dužni plaćati joj poreze, jer zašto bi plaćali porez tvrtki RH d.o.o.?

Svi građani po članku 6. Opće deklaracije o ljudskim pravima čovjeka daje se za pravo da ga se pred zakonom smatra ne osobnom već ČOVJEKOM. Osoba, pravno gledajući znači poslovni subjekt, ima svoj OIB, kao i tvrtke, te se označava velikim tiskanim slovima. Na svakoj osobnoj iskaznici i putovnici, te matičnom listu tek rođenih ime i prezime, i svi ostali podaci ispisani su velikim tiskanim slovima, ne iz drugoga razloga, već stoga što su postali poslovnim subjektom, niti ne znajući, zaposlenici tvrtke RH d.o.o.

Sudovi, kao i sva ministarstva, županije itd, osnovani su od RH d.o.o. koja je, pravna država, krši svoj Ustav i donešene zakone. To su naime, interni dogovori između tvrtki, koji se prezentiraju kao zakoni. Sudstvo također registrirano kao privatna kompanija, kao i RH d.o.o., ne može biti neovisno kada je tvrtka kćer koja radi pod RH d.o.o. a koja joj daje plaću i financijski je ovisno o njoj. No ovo je samo jedan od primjera.

Tako jasno piše u evidenciji Dun&Bradstreet, da je Republika Hrvatska „private company”, (privatna kompanija), s tvrtkama kćerima, svim ministarstvima koji također imaju svoj D-U-N-S broj, šifru djelatnosti, kredibilitet, status, itd.
Na donjim adresama upisujući različite D-U-N-S brojeve, može se iščitati status tvrtke kćeri RH d.o.o., upisujući npr. Vlada Republike Hrvatske. Izbacit će se opis djelatnosti, tko je direktor, odgovoran itd.
Bonline je tvrtka koja je u Hrvatskoj i u kojoj se također može provjeriti podatak koji građane zanima.
www.dnb.ch/htm/678/de/Qualitaetssicherung.htm

http://www.upik.de/en/faq.html

www.bonline.hr/hr/pages/about.aspx

Ove podatke moguće je provjeriti na gornjim adresama, upisujući D-U-N-S brojeve.
Tako je prvi predsjednik paradržavne tvrtke Republika Hrvatska d.o.o Ivo Josipović zaveden u Uredu predsjednika kao direktor po funkciji, a ne predsjednik Republike Hrvatske. Upisani D-U-N-S broj 552658569 ispisat će ove podatke, a pod „funkcijom” – primary executive njegovo ime. Zoran Milanović je kao prvi predsjednik paradržavne vlade upisan pod D-U-N-S brojem 552646457, kao „glavni i odgovorni” za tu tvrtku kćer RH d.o.o.,

Hrvatski sabor je upisan na Trgovačkom sudu pod brojem, tj. šifrom djelatnosti 8411,
a pod djelatnost mu je upisano: Opće djelatnosti javne uprave;
Ministarstvo uprave – Središnji državni ured za upravu nosi D-U-N-S broj: 499617496;
SOA – Sigurnosno obavještajna agencija, zavedena je pod brojem 364717970;
MUP Ministarstvo unutarnjih poslova zavedeno je pod D-U-N-S brojem 500670289, ali i na hrvatskom Trgovačkom sudu; 8424 – poslovi javnog reda i sigurnosti;
Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova RH zavedeno je pod D-U-N-S brojem 500675719;
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ima D-U-N-S broj 500670292;
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 500670290, djelatnost: 8422 – poslovi obrane;
Ministarstvo branitelja nosi svoj D-U-N-S broj 500670287;
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zavedeno je pod D-U-N-S brojem 499617173;
pa Republika Hrvatska Ministarstvo financija tvrtka je koju je osnovala Republika Hrvatska d.o.o., pod D-U-N¬-S brojem 500670291.
Hrvatska narodna banka je privatna tvrtka, kao i sve ostale navedene, pod brojem 365521058; registrirana kao
„javni zavod koji zapošljava prema dostupnim podacima od kada je zavedena kao tvrtka 573 djelatnika;
SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije;
Carinska uprava Republike Hrvatske registrirana kao privatna kompanija u RH,
FINA – financijska agencija, D-U-N-S broj 499613388;
Ministarstvo pravosuđa RH pod D-U-N-S brojem 644610789;
Visoki upravni sud Republike Hrvatske zaveden pod djelatnost i u Hrvatskoj pod šifrom djelatnosti: 8423 – sudske i pravosudne djelatnosti;
Županijski sud u Zagrebu, pod D-U-N-S brojem 499659670;
Općinski građanski sud u Zagrebu pod D-U-N-S brojem 499452852 – djelatnost: sudovi i pravosuđe;
Trgovački sud u Zagrebu pod djelatnosti – sudovi i pravosuđe; Trgovački sud u Rijeci osnovan kao društvo;
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske DORH; Ministarstvo gospodarstva – D-U-N-S bro j 500670293;
Ministarstvo poljoprivrede privatna tvrtka pod brojem 500670300;
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pod brojem 500670298;
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, tvrtka s brojem 672965456;
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva pod brojem 500670295;
Hrvatske vode su tako privatna kompanija pod D-U-N-S brojem, za upravljanje vodama, na čelu s direktorom Ivicom Plišićem;
Ministarstvo znanost, obrazovanja i sporta zavedeno pod brojem 500670296.
Tvrtka RH d.o.o., osnovala je Ministarstvo zdravlja pod D-U-N-S brojem 500670297;
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je također privatna tvrtka, a Županijski zavod za javno zdravstvo kategorizirano je pod djelatnošću i u Hrvatskoj pod šifrom djelatnosti 8622 – Djelatnost specijalističke medicinske prakse.
Ministarstvo turizma zavedeno je pod D-U-N-S brojem 500670303;
Ministarstvo kulture 500670304; Hrvatski državni arhiv, Zagreb, na adresi Savska cesta 131 pod brojem 500640152; ali se zatim pojavljuje i Hrvatski državni arhiv kao druga privatna tvrtka na adresi Trg Marka Marulića 21, pod brojem 499617140; Hrvatska zajednica županija pod brojem 364716774.
Županije koje su upisane u registar kao privatne tvrtke
Zagrebačka županija 500625799;
Sisačko-moslavačka županija; Koprivničko-križevačka županija; Varaždinska županija; Virovitičko-podravska županija; Međimurska županija pod brojem 364724117;
Ličko-senjska županija; Istarska županija pod D-U-N-S brojem 364718341;
Primorsko-goranska županija; Zadarska županija; Šibensko-kninska županija pod brojem 364718044;
Splitsko-dalmatinska županija; pa zatim Županija Splitsko-dalmatinska, Županijsko poglavarstvo također su registrirane kao privatne tvrtke.
file:///C:/Users/Korisnik/Desktop/Republika%20Hrvatska%20d.o.o/REPUBLIKA-HRVATSKA-d.o.o%20(1).pdf

rh d.o

 Ivu Josipovića, prvog direktora paradržavne tvrtke Hrvatska Republika d.o.o., naslijedila je Kolinda Grabar Kitarović protiv koje je Udruga ‘Ne govoru mržnje-Istinom protiv laži’ podigla kaznenu prijavu zbog suučesništva u genocidu jer je odobrila trovanje hrvatskog naroda chemtrailsima. Zoran Milanović samo je slijed tzv. hrvatskih predsjednika koji aktivno učestvuju u genocidu nad hrvatskim narodom.

http://istinomprotivlazi.info/component/k2/1043-kaznena-prijava-kolindi-plenkovicu-krsticevicu-coricu-i-branki-picek-za-suucesnistvo-u-genocidu-nad-hrvatskim-narodom

Obrazloženje 2

Milanovićeva vlada, Kukuriku koalicija, 29.ožujka 2012.godine ukinula je Uredbu o obveznom označavanju GMO-a na prodajnim mjestima, a donijela Uredbu u izmjeni i dopunama, o razini genetski modificiranih organizama. Ovom odlukom je propisano da na proizvodima koji sadrže kukuruz OZNAKE MON 89034XMON 88017 ne treba isticati da je riječ o GMO sorti! U kampanji za pristup Europskoj uniji nisu se spominjali potencijalni problemi genetički preinačenih usjeva i od njih dobivene hrane, unatoč tomu što je 80% građana protiv GMO-a.

Prema Zakonu o hrani, koji je izglasan u Hrvatskom saboru 2003. godine, zahtijeva se obavezno označavanje genetički modificirane hrane.
Mnogi potrošači osjećaju kako se regulatorne službe ne nose dobro sa svim nepoznanicama tehnologije genetičkog modificiranja te na taj način pokazuju nedostatak kontrole nad razvojem biotehnologije. Jedan od načina na koji potrošači mogu barem osjećati kako imaju kontrolu nad procesom kupovine jest izbor tijekom kupovine, što zahtijeva mogućnost informiranja o proizvodima koje kupuju, a to direktno uključuje i obavezno označavanje genetički modificiranih proizvoda. Prvo je pravilo u zagovaranju prava potrošača transparentnost, što znači da potrošači imaju pravo na punu objavu o proizvodu, njegovoj kvaliteti i rizicima, a vlada i proizvođači imaju odgovornost pružiti potrošačima relevantne informacije.

Unatoč svim gore navedenim argumentima protiv označavanja genetički modificirane hrane, u Hrvatskoj na snazi je propis koji zahti-jeva obavezno označavanje prehrambenih proizvoda ukoliko imaju više od 0,9 % genetički modificiranih sastojaka. Uzgoj genetički modificiranih usjeva ima za posljedicu povećanu izloženost potrošača različitim vrstama pesticida. Usjevi su genetički modificirani kako bi bili tolerantni prema određenim herbicidima, kao što je glifosat, a ostaci i metaboliti tih herbicida postali su trajno svojstvo hrane koju konzumiraju potrošači. Do pojave genetički modificirane hrane, ostaci herbicida poput glifosata nisu bili veliki problem, budući da su se samo povremeno pronalazili u hrani.

Genetički inženjering doveo je do trajne izloženosti ostacima herbicida takve vrste hrane. Dok brojne države Europske unije zabranjuju uporabu glifosata zbog toksičnosti, a znanstvenici upozoravaju na njegovu štetnost, hrvatska ministrica poljoprivrede Marija Vućković 3. srpnja 2019. je izjavila da se u Hrvatskoj zasad neće zabraniti upotreba glifosata. Glifosat je razvila američka tvrtka Monsanto pod markom i nazivom Roundup. Deseci drugih kemijskih kompanija, uključujući Dow Agrosciences i njemački BASF su glifosat plasirali širom svijeta. Zabrinutost zbog njegove sigurnosti pojavila se kada je Agencija Svjetske zdravstvene organizacije 2015. godine zaključila da glifosat uzrokuje rak. Prema podacima iz Ministarstva poljoprivrede, dobivenim na upit, u Hrvatskoj je trenutno odobreno 21 sredstvo za zaštitu bilja koja sadrže aktivu tvar glifosat. Njegova ukupna potrošnja se kreće u razmjerima do 50 posto ukupne potrošnje herbicidnih pripravaka u Hrvatskoj. Nisu provođene studije o djelovanju glifosata na hrvatska polja, no glifosat je itekako zastupljen na našem tržištu.

Prema dostupnim podacima, na hrvatskom tržištu postoji čak 26 raznih komercijalnih proizvoda koji u sebi sadrže glifosat. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) također je utvrdila jasne posljedice za okoliš, kada se genetički modificirani usjevi otporni na djelovanje glifosata siju na velikim površinama.
Hrvatska vlada (Kukuriku koalicija) je 29.ožujka 2012.godine donijela UREDBU u izmjeni i dopunama, o razini genetski modificiranih organizama ispod kojih proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme. U kampanji za pristup Europskoj uniji nisu se spominjali potencijalni problemi genetički preinačenih usjeva i od njih dobivene hrane, unatoč tomu što je 80% građana protiv GMO-a. Tako je zahvaljujući ovoj uredbi, uz trovanje hrvatskog naroda chemtrailsima, zločinačka korporacija Monsanto cijelo vrijeme sijala svoje GMO sjeme i prodavala svoje neoznačene proizvode na policama, što je imalo za posljedicu da je Hrvatska u vrhu po broju umrlih od malignih bolesti:
http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/hrvatska-u-vrhu-eu-a-po-broju-oboljelih-i-umrlih-od-raka-pluca

Obrazloženje (3)

Zoran Milanović je dao osobne podatke hrvatskih građana stranoj kompaniji Weber Escal iako Članak 1.Zakona o zaštiti osobnih podataka kaže da je svrha zaštite osobnih podataka zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u RH osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu…

Obrazloženje (4)

U ime Milanovićeve Vlade, tzv. Kukuriku koalicija, Neven Mimica 2012-te potpisao je Agendu 21, koja je ništa drugo do pauperizacija, depopulacija ili likvidacija hrvatskog naroda.
http://istinomprotivlazi.info/uz-kavicu/453-nakon-ekonomskog-kolapsa-koji-nam-se-upravo-dogada-slijedi-cipiranje

Ovim navedenim radnjama Zoran Milanović ostvario je sva bitna obilježja kaznenog dijela lažnog predstavljanja, dionika zločinačkog udruženja, sa krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom iz Članka 88. Kaznenog zakona Republike Hrvatske GLAVA DEVETA- Genocid. Zoran Milanović dužnost predsjednika Republike ne obavlja savjesno, odgovorno, ne drži se Ustava i zakona, vladavine prava, ne čuva nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Zoran Milanović samo je slijed lažnog predstavljanja hrvatskim predsjednikom, dionik zločinačkog udruženja, s krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom.

PROTIV

2. ANDREJA PLENKOVIĆA, rođ. 8. 4. 1970. godine u Zagrebu sa prebivalištem u Zagrebu sa meni poznatom adresom na radnom mjestu, Trg Sv. Marka2. Zagreb, zaposlen – predsjednik Vlade.

Jer:
se lažno predstavlja predsjednikom vlade Republike Hrvatske i član je zločinačkog udruženja, sa krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom

 

Obrazloženje1 isto kao i kod Zorana Milanovića

priv komp

Obrazloženje 2

Vlada Republike Hrvatske na temelju Članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), na sjednici održanoj dana 30. rujna 1993. godine, donijela je ODLUKU o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.), između ostalog i Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida usvojene Rezolucijom 260 (III) A na Generalnoj Skupštini Ujedinjenih Nacija 09. prosinca 1948.godine.

Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida

Ugovorne strane:
S obzirom da je Generalna skupština Ujedinjenih naroda svojom rezolucijom 96 (I) od 11. prosinca 1946. godine, proglasila da je po međunarodnom pravu genocid zločin osuđen od civlizovanog svijeta i u suprotnosti sa duhom i ciljevima Ujedinjenih naroda.
• Prepoznala da u svim periodima povijesti genocid nanosi velike gubitke čovječanstvu
• uvjerena da je obvezna međunarodna suradnja u cilju oslobađanja čovječanstva takvog strašnog zla,
Dogovorile su se o slijedećem:
Član I: Potvrđuju da je genocid, bilo da je izvršen u vrijeme mira ili rata, zločin međunarodnog prava i obvezuju se da će ga spriječiti i kazniti.
Član II: U ovoj konvenciji pod genocidom se podrazumijeva bilo koje od slijedećih djela, počinjenih s namjerom da se potpuno ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa:
(a) ubistvo članova grupe (naroda);
(b) uzrokovanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda članovima grupe (pripadnika određenog naroda)
c) namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uvjetima koji dovode do njenog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja;
(d) uspostavljajući mjere s namjerom sprječavanja rađanja u okviru grupe (naroda);
(e) prinudno premještanje djece iz jedne grupe u drugu.
Član III: Slijedeća djela bit će kažnjiva:
(a) genocid;
(b) planiranje izvršenja genocida;
© direktno i javno poticanje na izvršenje genocida;
(d) pokušaj genocida;
(e) suučesništvo u genocidu.
Član IV: Lica koja su počinila genocid ili bilo koje drugo djelo pobrojano u Članu III bit će kažnjena, bilo da su državni rukovoditelji, javni službenici ili privatne osobe.
Član V: Ugovorne strane se obvezuju da će poduzeti potrebne zakonske mjere, shodno svojim ustavima, kako bi osigurale primjenu odredaba ove konvencije i naročito da će predvidjeti efikasne krivične kazne za lica kriva za genocid ili bilo koje drugo djelo navedeno u Članu III.
Član VI: Lica okrivljena za genocid ili bilo koje drugo djelo navedeno u Članu III bit će izvedena pred nadležne sudove one države na čijoj je teritoriji djelo izvršeno ili pred međunarodni krivični sud koji će biti nadležan za one ugovorne strane koje po tome budu priznale njegovu sudsku nadležnost.
Član VII: Genocid i druga djela navedena u Članu III neće biti smatrani kao politički kriminal u odnosu na pitanja ekstradicije. Ugovorne strane se obvezuju da u takvim slučajevima odobre ekstradiciju shodno njihovim zakonima i ugovorima koji su na snazi.
Član VIII: Svaka ugovorna strana može se obratiti nadležnim organima Ujedinjenih Naroda kako bi ovi, prema Povelji Ujedinjenih Naroda, poduzeli mjere koje smatraju odgovarajućim za spriječavanje i kažnjavanje djela genocida ili bilo kojeg drugog djela navedenog u Članu III…
Vlada Republike Hrvatske na temelju Članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), na sjednici održanoj dana 30. rujna 1993. godine, donijela je ODLUKU o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.), između ostalog i Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida usvojene Rezolucijom 260 (III) A na Generalnoj Skupštini Ujedinjenih Nacija 09. prosinca 1948.godine.

Stupanje na snagu 12. siječnja 1951. godine
Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida
https://www.istraistria.hr/fileadmin/dokumenti/upravna_tijela/UO_za_tal_nac_zaj/Instrumenti_zastite_ljudskih_prava/I.Multilateralni_odnosi/1.Ujedinjeni_narodi/I-1.2Konvencija%20o%20sprjecavanju%20i%20kaznjavanju%20zlocina%20genocida.pdf

Obrazloženje 3

Milanovićeva vlada, Kukuriku koalicija, 29.ožujka 2012.godine ukinula je Uredbu o obveznom označavanju GMO-a na prodajnim mjestima, a donijela Uredbu u izmjeni i dopunama, o razini genetski modificiranih organizama. Ovom odlukom je propisano da na proizvodima koji sadrže kukuruz OZNAKE MON 89034XMON 88017 ne treba isticati da je riječ o GMO sorti! U kampanji za pristup Europskoj uniji nisu se spominjali potencijalni problemi genetički preinačenih usjeva i od njih dobivene hrane, unatoč tomu što je 80% građana protiv GMO-a.

Prema Zakonu o hrani, koji je izglasan u Hrvatskom saboru 2003. godine, zahtijeva se obavezno označavanje genetički modificirane hrane.
Mnogi potrošači osjećaju kako se regulatorne službe ne nose dobro sa svim nepoznanicama tehnologije genetičkog modificiranja te na taj način pokazuju nedostatak kontrole nad razvojem biotehnologije. Jedan od načina na koji potrošači mogu barem osjećati kako imaju kontrolu nad procesom kupovine jest izbor tijekom kupovine, što zahtijeva mogućnost informiranja o proizvodima koje kupuju, a to direktno uključuje i obavezno označavanje genetički modificiranih proizvoda. Prvo je pravilo u zagovaranju prava potrošača transparentnost, što znači da potrošači imaju pravo na punu objavu o proizvodu, njegovoj kvaliteti i rizicima, a vlada i proizvođači imaju odgovornost pružiti potrošačima relevantne informacije.

Unatoč svim gore navedenim argumentima protiv označavanja genetički modificirane hrane, u Hrvatskoj na snazi je propis koji zahti¬jeva obavezno označavanje prehrambenih proizvoda ukoliko imaju više od 0,9 % genetički modificiranih sastojaka. Uzgoj genetički modificiranih usjeva ima za posljedicu povećanu izloženost potrošača različitim vrstama pesticida. Usjevi su genetički modificirani kako bi bili tolerantni prema određenim herbicidima, kao što je glifosat, a ostaci i metaboliti tih herbicida postali su trajno svojstvo hrane koju konzumiraju potrošači. Do pojave genetički modificirane hrane, ostaci herbicida poput glifosata nisu bili veliki problem, budući da su se samo povremeno pronalazili u hrani.

Genetički inženjering doveo je do trajne izloženosti ostacima herbicida takve vrste hrane. Dok brojne države Europske unije zabranjuju uporabu glifosata zbog toksičnosti, a znanstvenici upozoravaju na njegovu štetnost, hrvatska ministrica poljoprivrede Marija Vućković 3. srpnja 2019. je izjavila da se u Hrvatskoj zasad neće zabraniti upotreba glifosata. Glifosat je razvila američka tvrtka Monsanto pod markom i nazivom Roundup. Deseci drugih kemijskih kompanija, uključujući Dow Agrosciences i njemački BASF su glifosat plasirali širom svijeta. Zabrinutost zbog njegove sigurnosti pojavila se kada je Agencija Svjetske zdravstvene organizacije 2015. godine zaključila da glifosat uzrokuje rak. Prema podacima iz Ministarstva poljoprivrede, dobivenim na upit, u Hrvatskoj je trenutno odobreno 21 sredstvo za zaštitu bilja koja sadrže aktivu tvar glifosat. Njegova ukupna potrošnja se kreće u razmjerima do 50 posto ukupne potrošnje herbicidnih pripravaka u Hrvatskoj.

Nisu provođene studije o djelovanju glifosata na hrvatska polja, no glifosat je itekako zastupljen na našem tržištu. Prema dostupnim podacima, na hrvatskom tržištu postoji čak 26 raznih komercijalnih proizvoda koji u sebi sadrže glifosat. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) također je utvrdila jasne posljedice za okoliš, kada se genetički modificirani usjevi otporni na djelovanje glifosata siju na velikim površinama.

Hrvatska vlada (Kukuriku koalicija) je 29.ožujka 2012.godine donijela UREDBU u izmjeni i dopunama, o razini genetski modificiranih organizama ispod kojih proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme. U kampanji za pristup Europskoj uniji nisu se spominjali potencijalni problemi genetički preinačenih usjeva i od njih dobivene hrane, unatoč tomu što je 80% građana protiv GMO-a. Tako je zahvaljujući ovoj uredbi, uz trovanje hrvatskog naroda chemtrailsima, zločinačka korporacija Monsanto cijelo vrijeme sijala svoje GMO sjeme i prodavala svoje neoznačene proizvode na policama, što je imalo za posljedicu da je Hrvatska u vrhu po broju umrlih od malignih bolesti:
http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/hrvatska-u-vrhu-eu-a-po-broju-oboljelih-i-umrlih-od-raka-pluca

Monsanto je dakle, cijelo vrijeme sijao svoje GMO sjeme i prodavao svoje neoznačene proizvode na policama. Ne da nije ukinuta Uredba već je Sabor, na prijedlog Plenkovićeve vlade verificirao novu EU uredba tzv. ‘Koegzistencija GMO-a i organske hrane’ čime je i ozakonjen rad Monsanta u Hrvatskoj, odnosno nastavak trovanja hrvatskih građana zbog čega smo na prvom mjestu u Europi po broju broju umrlih od malignih bolesti.

Obrazloženje 4

Andrej Plenković laže kad tvrdi da je Hrvatska ulaskom u EU dužna uvesti euro

Što piše, po pitanju monetarne politike, u Ugovoru između EU i Hrvatske?
U Ugovoru koji je Hrvatska sklopila sa EU-om postoje tri vrste ovlasti: ISKLJUČIVA, PODIJELJENA i KOMPLEMENTARNA (DODATNA) OVLAST. Isključiva ovlast EU-a u trećoj točki Ugovora kaže da EU ima isključive ovlasti po pitanju monetarne politike samo za zemlje čija je valuta euro! To pravno znači da EU nema isključivu monetarnu ovlast nad Hrvatskoj i zato se Europskoj uniji žuri da euro što prije uvede u Hrvatskoj. Zato tzv. hrvatski premijer Andrej Plenković laže da je Hrvatska obvezna uvesti euro.
Udruga Ne govoru mržnje – Istinom protiv laži Andreju Plenkoviću uredno (nakon što je protiv njega već podnesena kaznena prijava za suučesništvo u genocide nad hrvatskim narodom.

Ovim navedenim radnjama Andrej Plenković ostvario je sva bitna obilježja kaznenog dijela lažnog predstavljanja, dionika zločinačkog udruženja, sa krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom iz Članka 88. Kaznenog zakona Republike Hrvatske GLAVA DEVETA- Genocid. Andrej Plenković dužnost predsjednika vlade ne obavlja savjesno, odgovorno, ne drži se Ustava i zakona, vladavine prava, ne čuva nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Andrej Plenković samo je slijed lažnog predstavljanja hrvatskim predsjednikom, dionik zločinačkog udruženja, s krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom.rvatskim narodom) šalje dopise sa molbom da zaustavi genocid nad hrvatskim narodom. No, Andrej Plenković, kao i njegovi prethodnici, ne reagira.

PROTIV

3. GORDANA JANDROKOVIĆA, rođ. 2. kolovoza u Bjelovaru sa prebivalištem u Zagrebu sa meni poznatom adresom na radnom mjestu, Trg Sv. Marka 6. Zagreb, zaposlen – predsjednik Sabora
Jer:
se lažno predstavlja predsjednikom hrvatskog sabora i član je zločinačkog udruženja, sa krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom

Saabor tvrtka

Obrazloženje 1

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da predsjednik Hrvatskoga sabora:
• Može sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka
• Zamjenjuje Predsjednika Republike u slučajevima iz članka 97. stavka 1. Ustava
• Preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda u slučajevima iz članka 97. stavka 2. Ustava, odnosno po sili Ustava u slučajevima iz članka 97. stavka 3. Ustava
• Supotpisuje rješenje o imenovanju predsjednika Vlade koje donosi Predsjednik Republike na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi i supotpisuje rješenje o imenovanju članova Vlade koje donosi predsjednik Vlade
• Obavještava Predsjednika Republike ako se u slučaju iz članka 116. stavka 7. Ustava u roku od 30 dana ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade

Poslovnikom Hrvatskoga sabora u članku 33. propisano je da predsjednik Hrvatskoga sabora:
• Predstavlja Hrvatski sabor
• Saziva i predsjeda sjednicama Hrvatskoga sabora
• Upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
• Predlaže dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora
• Brine se o postupku donošenja zakona i drugih akata
• Usklađuje rad radnih tijela
• Potpisuje zakone i druge akte koje donosi Hrvatski sabor
• Upućuje donesene zakone predsjedniku Republike radi proglašenja
• Brine se o odnosima Hrvatskoga sabora i Vlade
• Supotpisuje rješenje o imenovanju predsjednika Vlade i imenovanju članova Vlade
• Prihvaća se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Hrvatskoga sabora
• Odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja zastupnika izvan države kad mu je u svojstvu zastupnika poziv upućen od neke državne ili inozemne organizacije
• Usklađuje rad stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora u međunarodnim parlamentarnim i drugim institucijama
• Na prijedlog klubova zastupnika određuje sastav privremenih izaslanstava Hrvatskoga sabora u posjetu stranim predstavničkim tijelima i organizacijama, tako da u pravilu odgovaraju stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora te poštuju odgovarajuću zastupljenost oba spola
• Određuje sastav privremenog izaslanstva u slučaju kada je u inozemstvo pozvan kao predsjednik Hrvatskoga sabora, poštujući odgovarajuću zastupljenost oba spola
• Određuje predstavnike Hrvatskoga sabora u svečanim i drugim prigodama, poštujući odgovarajuću zastupljenost oba spola
• Na prijedlog tajnika Hrvatskoga sabora podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Hrvatskoga sabora i Stručne službe Hrvatskoga sabora
• Brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti zastupnika
• Prima prisege izabranih i imenovanih dužnosnika, kada je to određeno zakonom ili Poslovnikom Hrvatskoga sabora
• Obavlja i druge poslove određene Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom Hrvatskoga sabora

Gordan Jandroković dužnost predsjednika Sabora ne obavlja savjesno, odgovorno, ne drži se Ustava i zakona, vladavine prava, ne čuva nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske, lažno se predstavlja hrvatskim predsjednikom i član je zločinačkog udruženja.

Obrazloženje 2 Isto kao i Obrazloženje 1 kod Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića

Obrazloženje 3

Prema poslovniku Hrvatskoga sabora u članku 33. između ostalog propisano je da predsjednik Hrvatskoga sabora:
-Predlaže dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora
-Brine se o postupku donošenja zakona i drugih akata

Prema Zakonu o hrani, koji je izglasan u Hrvatskom saboru 2003. godine, zahtijeva se obavezno označavanje genetički modificirane hrane. No, Jandroković, kao predsjednik sabora nije uvrstio u dnevni red sjednice pitanje ukinute Uredbe o obveznom označavanju GMO-a na prodajnim mjestima.

Naime, Milanovićeva vlada, Kukuriku koalicija, 29.ožujka 2012.godine ukinula je Uredbu o obveznom označavanju GMO-a na prodajnim mjestima, a donijela Uredbu u izmjeni i dopunama, o razini genetski modificiranih organizama. Ovom odlukom je propisano da na proizvodima koji sadrže kukuruz OZNAKE MON 89034XMON 88017 ne treba isticati da je riječ o GMO sorti! U kampanji za pristup Europskoj uniji nisu se spominjali potencijalni problemi genetički preinačenih usjeva i od njih dobivene hrane, unatoč tomu što je 80% građana protiv GMO-a.

Prema Zakonu o hrani, koji je izglasan u Hrvatskom saboru 2003. godine, zahtijeva se obavezno označavanje genetički modificirane hrane.
Mnogi potrošači osjećaju kako se regulatorne službe ne nose dobro sa svim nepoznanicama tehnologije genetičkog modificiranja te na taj način pokazuju nedostatak kontrole nad razvojem biotehnologije. Jedan od načina na koji potrošači mogu barem osjećati kako imaju kontrolu nad procesom kupovine jest izbor tijekom kupovine, što zahtijeva mogućnost informiranja o proizvodima koje kupuju, a to direktno uključuje i obavezno označavanje genetički modificiranih proizvoda. Prvo je pravilo u zagovaranju prava potrošača transparentnost, što znači da potrošači imaju pravo na punu objavu o proizvodu, njegovoj kvaliteti i rizicima, a vlada i proizvođači imaju odgovornost pružiti potrošačima relevantne informacije.

Unatoč svim gore navedenim argumentima protiv označavanja genetički modificirane hrane, u Hrvatskoj na snazi je propis koji zahti-jeva obavezno označavanje prehrambenih proizvoda ukoliko imaju više od 0,9 % genetički modificiranih sastojaka. Uzgoj genetički modificiranih usjeva ima za posljedicu povećanu izloženost potrošača različitim vrstama pesticida. Usjevi su genetički modificirani kako bi bili tolerantni prema određenim herbicidima, kao što je glifosat, a ostaci i metaboliti tih herbicida postali su trajno svojstvo hrane koju konzumiraju potrošači. Do pojave genetički modificirane hrane, ostaci herbicida poput glifosata nisu bili veliki problem, budući da su se samo povremeno pronalazili u hrani.

Genetički inženjering doveo je do trajne izloženosti ostacima herbicida takve vrste hrane. Dok brojne države Europske unije zabranjuju uporabu glifosata zbog toksičnosti, a znanstvenici upozoravaju na njegovu štetnost, hrvatska ministrica poljoprivrede Marija Vućković 3. srpnja 2019. je izjavila da se u Hrvatskoj zasad neće zabraniti upotreba glifosata. Glifosat je razvila američka tvrtka Monsanto pod markom i nazivom Roundup. Deseci drugih kemijskih kompanija, uključujući Dow Agrosciences i njemački BASF su glifosat plasirali širom svijeta. Zabrinutost zbog njegove sigurnosti pojavila se kada je Agencija Svjetske zdravstvene organizacije 2015. godine zaključila da glifosat uzrokuje rak. Prema podacima iz Ministarstva poljoprivrede, dobivenim na upit, u Hrvatskoj je trenutno odobreno 21 sredstvo za zaštitu bilja koja sadrže aktivu tvar glifosat. Njegova ukupna potrošnja se kreće u razmjerima do 50 posto ukupne potrošnje herbicidnih pripravaka u Hrvatskoj. Nisu provođene studije o djelovanju glifosata na hrvatska polja, no glifosat je itekako zastupljen na našem tržištu.

Prema dostupnim podacima, na hrvatskom tržištu postoji čak 26 raznih komercijalnih proizvoda koji u sebi sadrže glifosat. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) također je utvrdila jasne posljedice za okoliš, kada se genetički modificirani usjevi otporni na djelovanje glifosata siju na velikim površinama.

Hrvatska vlada (Kukuriku koalicija) je 29.ožujka 2012.godine donijela UREDBU u izmjeni i dopunama, o razini genetski modificiranih organizama ispod kojih proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme. U kampanji za pristup Europskoj uniji nisu se spominjali potencijalni problemi genetički preinačenih usjeva i od njih dobivene hrane, unatoč tomu što je 80% građana protiv GMO-a. Tako je zahvaljujući ovoj uredbi, uz trovanje hrvatskog naroda chemtrailsima, zločinačka korporacija Monsanto cijelo vrijeme sijala svoje GMO sjeme i prodavala svoje neoznačene proizvode na policama, što je imalo za posljedicu da je Hrvatska u vrhu po broju umrlih od malignih bolesti:
http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/hrvatska-u-vrhu-eu-a-po-broju-oboljelih-i-umrlih-od-raka-pluca

Ovim navedenim radnjama Gordan Jandroković ostvario je sva bitna obilježja kaznenog dijela lažnog predstavljanja, dionika zločinačkog udruženja, sa krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom iz Članka 88. Kaznenog zakona Republike Hrvatske GLAVA DEVETA- Genocid. Gordan Jandroković dužnost predsjednika hrvatskog sabora ne obavlja savjesno, odgovorno, ne drži se Ustava i zakona, vladavine prava, ne čuva nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Gordan Jandroković samo je slijed lažnog predstavljanja predsjednikom hrvatskog sabora i dionik zločinačkog udruženja, s krajnjim ciljem genocida nad hrvatskim narodom.

Dokaz (1)

S reenshot 2

Naš poslovni broj: 203/2021.
Utorak, 01.06.2021.

ZAUSTAVITE GENOCID NAD HRVATSKIM NARODOM!
http://istinomprotivlazi.info/uz-kavicu/2599-milanovicu-plenkovicu-jandrokovicu-bozanicu-uklonite-haarp-iz-hrvatske

http://istinomprotivlazi.info/uz-kavicu/2636-dr-wolfang-wodarg-ne-dajte-se-cijepiti-protiv-korone-cjepivom-vam-zele-promijeniti-gene

http://istinomprotivlazi.info/udruga/sto-se-krije-od-javnosti/2480-dr-roberto-petrella-ne-testirajte-se-to-je-jedini-nacin-da-se-spasite-covid19-znaci-program-masovnog-istrebljenja

http://istinomprotivlazi.info/uz-kavicu/2424-dr-margarite-griesz-brisson-uskratiti-kisik-mozgu-djeteta-ili-adolescenta-ili-ga-ograniciti-na-bilo-koji-nacin-ne-samo-da-je-opasan-za-njihovo-zdravlje-vec-je-apsolutno-zlocin-protiv-djeteta-i-adolescenta

http://istinomprotivlazi.info/component/k2/404-potpuno-razotkrivena-lazna-pandemija-covid-19-i-frankenstajn-cjepivo

http://istinomprotivlazi.info/kolumne/ivica-luka-vrkic/1534-maske-su-beskorisne-pcr-testovi-lazni-capak-od-abbotta-narucivao-pozitivne-testove-cjepivom-nam-zele-promijeniti-dnk-sto-jos-treba-napisati-da-bi-shvatili-da-je-covid19-projekt-depopulacije-a-ne-virus

http://istinomprotivlazi.info/novosti/hrvatska/2489-s-medicinske-tocke-gledista-nema-dokaza-o-koristi-nosenja-maske-za-lice-stoga-smo-odlucili-ne-uvoditi-obvezu-nosenja-maski-izjavila-je-nizozemska-ministrica-zdravlja

Dostavljeno:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S poštovanjem,
Predsjednica Udruge „Ne govoru mržnje“, Željana Vrkić

Dokaz (2)


S reenshot 2

Ponedjeljak, 07. 06.2021.

ZAUSTAVITE GENOCID NAD HRVATSKIM NARODOM!

Prošlo je više od 3 godine kako smo podigli kaznenu prijavu protiv naodgovornijih, Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića, Damira Krstičevića, Tomislava Ćorića i Branke Ivančan Picek , za suučesništvo u trovanju hrvatskog naroda chemtrailsom, a da se po njoj ne postupa.

Ustav Republike Hrvatske Članak 15 – Svi su pred zakonom jednaki,
Povelja o Temeljnim pravima EU Glava III Članak 20 –jednakost pred zakonom
Sukladno tome molimo DORH da postupi po zakonu, a predsjednik hrvatskog sabora zastupnike što prije uvrsti u redovnu raspravu temu o utjecaju chemtrailsa na zdravlje hrvatskog naroda
http://istinomprotivlazi.info/component/k2/2658-proslo-je-dvije-godine-i-osam-mjeseci-a-jos-niste-podigli-optuznicu-protiv-kolinde-plenkovica-krsticevica-corica-i-branke-picek-zbog-suucesnistva-u-trovanju-hrvatskog-naroda-chemtrailsom

http://istinomprotivlazi.info/component/k2/1879-dr-fauci-i-lazna-pandemija-covid-19-potpuno-razotkriveni

http://istinomprotivlazi.info/component/k2/707-ovo-trebaju-znati-procitati-svi-roditelji-ucitelji-novinari-lijecnici-i-medicinske-sestre-video

Dostavljeno:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S poštovanjem,
Predsjednica Udruge „Ne govoru mržnje“, Željana Vrkić

Dokaz (3)


S reenshot 2

Naš poslovni broj: 205/2021.
srijeda, 16. 06.2021.

ZAUSTAVITE GENOCID NAD HRVATSKIM NARODOM!

Prošlo je više od 3 godine kako smo podigli kaznenu prijavu protiv naodgovornijih, Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića, Damira Krstičevića, Tomislava Ćorića i Branke Ivančan Picek , za suučesništvo u trovanju hrvatskog naroda chemtrailsom, a da se po njoj ne postupa.

Ustav Republike Hrvatske Članak 15 – Svi su pred zakonom jednaki,
Povelja o Temeljnim pravima EU Glava III Članak 20 – jednakost pred zakonom
Sukladno tome molimo DORH da postupi po zakonu, a predsjednik hrvatskog sabora zastupnike što prije uvrsti u redovnu raspravu temu o utjecaju chemtrailsa na zdravlje hrvatskog naroda
http://istinomprotivlazi.info/component/k2/2658-proslo-je-dvije-godine-i-osam-mjeseci-a-jos-niste-podigli-optuznicu-protiv-kolinde-plenkovica-krsticevica-corica-i-branke-picek-zbog-suucesnistva-u-trovanju-hrvatskog-naroda-chemtrailsom

https://fb.watch/69N6GgZiLp/

https://www.facebook.com/iko.mars/videos/544853209865023

https://www.facebook.com/jasminko.duran/videos/829322921327325

Dostavljeno:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S poštovanjem,
Predsjednica Udruge „Ne govoru mržnje“, Željana Vrkić

Dokaz (4)


S reenshot 2
Naš poslovni broj: 206/2021.
5.07. 2021.

ZAUSTAVITE GENOCID NAD HRVATSKIM NARODOM!

Prošlo je više od 3 godine kako smo podigli kaznenu prijavu protiv naodgovornijih, Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića, Damira Krstičevića, Tomislava Ćorića i Branke Ivančan Picek , za suučesništvo u trovanju hrvatskog naroda chemtrailsom, a da se po njoj ne postupa.

Ustav Republike Hrvatske Članak 15 – Svi su pred zakonom jednaki,
Povelja o Temeljnim pravima EU Glava III Članak 20 – jednakost pred zakonom
Sukladno tome molimo DORH da postupi po zakonu, a predsjednik hrvatskog sabora zastupnike što prije uvrsti u redovnu raspravu temu o utjecaju chemtrailsa na zdravlje hrvatskog naroda
http://istinomprotivlazi.info/component/k2/2658-proslo-je-dvije-godine-i-osam-mjeseci-a-jos-niste-podigli-optuznicu-protiv-kolinde-plenkovica-krsticevica-corica-i-branke-picek-zbog-suucesnistva-u-trovanju-hrvatskog-naroda-chemtrailsom

novo:
https://www.facebook.com/iko.mars/videos/548763056140705

Dostavljeno:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S poštovanjem,
Predsjednica Udruge „Ne govoru mržnje“, Željana Vrkić

Što kaže Kazneni zakon RH?

GLAVA DEVETA Genocid Članak 88.
1)Tko s ciljem da potpuno ili djelomično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu:
1.ubija članove skupine
2.nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje
3.stavlja skupinu u životne uvjete kojima je cilj dovesti do njezina potpuna ili djelomična uništenja
Kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora
2) Kaznom iz stavka 1.ovog članka kaznit će se tko zpovijedi počinjenje genocida
3) Tko izravno i javno potiče na počinjenje genocida,kaznit će se kaznom zatvora od jedne do dest godina
Vlada Republike Hrvatske na temelju Članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), na sjednici održanoj dana 30. rujna 1993. godine, donijela je ODLUKU o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.), između ostalog i Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida usvojene Rezolucijom 260 (III) A na Generalnoj Skupštini Ujedinjenih Nacija 09. prosinca 1948.godine.
Stupanje na snagu 12. siječnja 1951. godine
Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida
Ugovorne strane:
S obzirom da je Generalna skupština Ujedinjenih naroda svojom rezolucijom 96 (I) od 11. prosinca 1946. godine, proglasila da je po međunarodnom pravu genocid zločin osuđen od civlizovanog svijeta i u suprotnosti sa duhom i ciljevima Ujedinjenih naroda.
• Prepoznala da u svim periodima povijesti genocid nanosi velike gubitke čovječanstvu
• uvjerena da je obvezna međunarodna suradnja u cilju oslobađanja čovječanstva takvog strašnog zla,
Dogovorile su se o slijedećem:
Član I: Potvrđuju da je genocid, bilo da je izvršen u vrijeme mira ili rata, zločin međunarodnog prava i obvezuju se da će ga spriječiti i kazniti.
Član II: U ovoj konvenciji pod genocidom se podrazumijeva bilo koje od slijedećih djela, počinjenih s namjerom da se potpuno ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa:
(a) ubistvo članova grupe (naroda);
(b) uzrokovanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda članovima grupe (pripadnika određenog naroda)
c) namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uvjetima koji dovode do njenog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja;
(d) uspostavljajući mjere s namjerom sprječavanja rađanja u okviru grupe (naroda);
(e) prinudno premještanje djece iz jedne grupe u drugu.
Član III: Slijedeća djela bit će kažnjiva:
(a) genocid;
(b) planiranje izvršenja genocida;
© direktno i javno poticanje na izvršenje genocida;
(d) pokušaj genocida;
(e) suučesništvo u genocidu.
Član IV: Lica koja su počinila genocid ili bilo koje drugo djelo pobrojano u Članu III bit će kažnjena, bilo da su državni rukovoditelji, javni službenici ili privatne osobe.
Član V: Ugovorne strane se obvezuju da će poduzeti potrebne zakonske mjere, shodno svojim ustavima, kako bi osigurale primjenu odredaba ove konvencije i naročito da će predvidjeti efikasne krivične kazne za lica kriva za genocid ili bilo koje drugo djelo navedeno u Članu III.
Član VI: Lica okrivljena za genocid ili bilo koje drugo djelo navedeno u Članu III bit će izvedena pred nadležne sudove one države na čijoj je teritoriji djelo izvršeno ili pred međunarodni krivični sud koji će biti nadležan za one ugovorne strane koje po tome budu priznale njegovu sudsku nadležnost.
Član VII: Genocid i druga djela navedena u Članu III neće biti smatrani kao politički kriminal u odnosu na pitanja ekstradicije. Ugovorne strane se obvezuju da u takvim slučajevima odobre ekstradiciju shodno njihovim zakonima i ugovorima koji su na snazi.
Član VIII: Svaka ugovorna strana može se obratiti nadležnim organima Ujedinjenih Naroda kako bi ovi, prema Povelji Ujedinjenih Naroda, poduzeli mjere koje smatraju odgovarajućim za spriječavanje i kažnjavanje djela genocida ili bilo kojeg drugog djela navedenog u Članu III…
https://www.istraistria.hr/fileadmin/dokumenti/upravna_tijela/UO_za_tal_nac_zaj/Instrumenti_zastite_ljudskih_prava/I.Multilateralni_odnosi/1.Ujedinjeni_narodi/I-1.2Konvencija%20o%20sprjecavanju%20i%20kaznjavanju%20zlocina%20genocida.pdf.


Zločinačko udruženje Članak 328.

(1)Tko organizira ili vodi zločinačko udruženje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2)Tko sudjeluje u udruženju iz stavka 1. ovoga članka , a da nije još počinio ni jedno kazneno djelo za to udruženje, ili poduzme neku radnju koja nije kazneno djelo, ali za koju zna da doprinosi ostvarenju cilja zločinačkog udruženja, ili financijski ili na drugi način podupire zločinačko udruženje,
kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
(3)Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji pravodobnim otkrivanjem zločinačkog udruženja spriječi počinjenje kaznenih djela navedenih u stavku 4. ovoga članka ili pripadnik zločinačkog udruženja koji ga otkrije prije nego što u njegovom sastavu ili za njega počini kazneno djelo navedeno u stavku 4. ovoga članka može se osloboditi kazne.
(4)Zločinačko udruženje čine najmanje tri osobe koje su se udružile sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više kaznenih djela, za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju duljem od tri godine, a koje ne uključuje udruženje koje čine osobe slučajno povezane za neposredno počinjenje jednog kaznenog djela

Lažno predstavljanje: Članak 328.

(1) Tko se lažno predstavi kao službena ili vojna osoba ili neovlašteno nosi kakve znakove službene ili vojne osobe s ciljem da sebi ili drugome pribavi kakvu korist ili da drugome prouzroči kakvu štetu,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko izvrši kakvu radnju koju je ovlaštena izvršiti samo službena ili vojna osoba.

Zaključak

Sabor Republike Hrvatske donio je 25. lipnja 1991. Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, u kojoj se utvrđuje da „ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje“. Na istoj je sjednici sva tri vijeća, Sabor donio i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske.

Ishod referenduma (94,17% hrvatskih građana 19.05.1991. izjasnilo se za neovisnost) bio je polazište donošenja i Odluke o raskidu državno-pravne sveze sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Hrvatski sabor usvojio 8. listopada iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država.
Protuustavnim i veleizdajničkim potpisom Lisabonskog sporazuma (Josipović-Kosor) koji je ništa drugo do nova verzija Rapalskog ugovora, prevaren je hrvatski narod. Republika Hrvatska stavlja se u status mirovanja, registrira paralelna paradržavna privatna tvrtka Republika Hrvatska d.o.o., istog imena ali ograničene odgovornosti, čiji upravitelji (direktori) varaju na izborima, pljačkaju, truju i vrše genocid nad hrvatskim narodom.

Zoran Milanović, Andrej Plenković i Gordan Jandroković lažno se predstavljaju hrvatskom narodu, dio su udruženog zločinačkog pothvata (duboke džave) sa krajnjim ciljem genocida (depopulacije) hrvatskog naroda

Stoga, tražimo da se poništi paradržavna privatna tvrtka 'Republika Hrvatska d.o.o.', a najodgovornije osobe uhite i osude!

Kaznenu prijavu Županijsko državnom odvjetništvu u Splitu, dana 14.07.2021 podnio je Glavni urednik portala 'Istinom protiv laži' i osnivač Udruge 'Ne govoru mržnje – Istinom protiv laži' Ivica (Luka) Vrkić

Izvori: Zvono Istine / Josip Juretić / Udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži'

IPL: Ni jedan urednik glavnih medija ne smije ovu kaznenu prijavu komentirati! Što je još jedna potvrda na što je spalo novinarstvo.

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.info/

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Pišite nam na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dijelite objave Ipl-a - najcenzuriranijeg portala!
Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. „Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva. U svojoj vjerskoj dimenziji ona je jedan od najvitalnijih elemenata koji sačinjavaju identitet vjernika i njihovu koncepciju života, ali također je dragocjena za ateiste, agnostike, skeptike i neopredijeljene. Pluralizam, neodvojiv od demokratskog društva, koji se teškom mukom stjecao tijekom stoljeća, ovisi o njoj.
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)
Dozvoljeno je preuzimanje ovog teksta isključivo u cijelosti, bez vršenja izmjena, dodavanja i oduzimanja.
NAPOMENA: Ponovno nam upadaju u računalo, mijenjaju slike u objavama, blokiraju linkove i videozapise, ograničavaju doseg, usporavaju otvaranje...

 

(28 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: