person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 13303 times

Istanbulska konvencija je genijalni sotonsko-pedofilski uradak. Što je najcrnje u njoj, a nije prepoznato?

Istospolne zajednice između dva muškarca ili dvije žene, po našem zakonu, ne mogu usvajati djecu. Verificiranjem Istanbulske konvencije jedan od partnera moći će se izjasniti rodom da je žena. A može izvršiti i operaciju jer se već državni tajnik Ministarstva zdravstva, HDZ-ovac dr. Željko Plazonić, izjasnio kako ne vidi razlog zašto HZZO ne bi financirao operacije promjene spolnih obilježja transrodnih osoba! A to u konačnici znači da će LGBTQ zajednice imati potpuno ista prava kao i transeksualne obitelji.

Poslanici (zastupnici) Srbije i BiH su bez većih problema ratificirali Istanbulsku konvenciju jer su njihovi režimski mediji uspjeli neutralizirati svaku ozbiljniju raspravu o njoj. Na sreću hrvatski intelektualci i alternativni mediji su reagirali na vrijeme prepoznavši zlo koje se krije u njoj.

Što smo do sada saznali o Istanbulskoj konvenciji?

Istanbulska konvencija je skraćeni naziv za Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Vijeće Europe prihvatilo ju je 11. svibnja 2011. u Istanbulu. Ona ima status međunarodnog ugovora i time je pravno jača od nacionalnih zakona. Države koje ju ratificiraju trebaju svoje ostale zakone podrediti i prilagoditi zahtjevima Konvencije. Isto tako države koje ratificiraju Konvenciju podložne su kontroli međunarodne skupine pod nazivom GREVIO koja nadzire provedbu Konvencije, osobito na području državnih javnih politika (školstvo, mediji, antidiskriminacijska politika…).

Na sreću, mnogi su u Hrvatskoj zaključili da se pod krinkom tobože zaštite ljudskih prava žena zapravo želi nametnuti sotonska takozvana “rodna” ideologija. A suština rodne ideologije je uvjerenje da je spol biološki zadan i nepromjenljiv, a rod društvena konstrukcija, nestabilna i promjenljiva pa onda tako svatko prema svojoj volji i nahođenju može birati svoj rod. Dakle, prema spolu možeš biti muškarac, a prema rodu žena''!

Koje su posljedice verificiranja Istanbulske konvencije?

U hrvatskom saboru su cionisti (židokonvertiti, homoseksulci i pedofili) progurali istospolne zajednice. No, cilj EU-a je preformulirati zajednice u brak. Važno je napomenuti da se u 70% slučajeva iza istospolnih zajednica ili 'brakova' kriju pedofili. Za razliku od homoseksualnosti pedofilija je neizliječiva bolest jer kod pedofila ne postoji takozvani neuroblokator (životinje ga imaju) koji bi zaustavio 'okidač' na dijete. Drugim rječima pedofilija je neizliječiva bolest od koje se ne umire, a bolesnici-pedofili imaju stalnu seksulnu potrebu za općenje sa djecom.

Republika Hrvatska je protusutavno pretvorena u privatnu korporaciju Hrvatsku d.o.o koja je u vlasništvu Rothschilda i drugih cionista koji nam kroje protubožje i antinarodne zakone, odnosno provode zakone iz Talmuda koji, između ostalog uče, citiramo: "Nežidovska djevojčica stara tri godine i jedan dan može se oskrnaviti'' (Aboda sara 27a).

Prisjetimo se i Jokićeve ekspertne grupe koja je pokušala u Kurikulum ugurati pedofilsko gradivo…koje otprilike izgleda ovako, citamo: ''Kad sam se vratio i to rekao Marini napravila je facu kao da vidi duh svoga oca kako j*be petogodišnju djevojčicu''. Također je poznato da se hrvatski pedofili, za razliku od drugih država, ne osuđuju na zatvorske kazne već se upućuju na rad za opće dobro, nerijetko u ustanove u kojima su počinili zločine. I o tome smo pisali.

Što je nacrnije u Istanbulskoj konvenciji, a nije prepoznato?

Istospolne zajednice između dva muškarca ili dvije žene, po našem zakonu, ne mogu usvajati djecu. Verificiranjem Istanbulske konvencije jedan od partnera moći će se izjasniti rodom da je žena. A može izvršiti i operaciju jer se već državni tajnik Ministarstva zdravstva, HDZ-ovac dr. Željko Plazonić, izjasnio kako ne vidi razlog zašto HZZO ne bi financirao operacije promjene spolnih obilježja transrodnih osoba!

Dakle, dogoditi će se novi pojam obitelji između muškarca i transrodne ''žene''. Samo im treba 'dostaviti svježe meso' - djecu. A to se već i događa. Naime, Centri za socijalnu skrb, u kordinaciji sa sudom i tzv. Poliklinikama za zaštitu djece, po barnevernetovom (norveškom) modelu, za najbanalnije razloge biološkim roditeljima oduzimaju djecu.

172847

Sutra će to raditi i nadnacionalni GREVIO roditeljima čija djeca u školma ne budu blagonaklono gledala na transrodnu djecu, odnosno novi sotonski rod - ONO.

rodna ideologija.png1 .png

A ''idealni'' roditelji za zaštitu djece, nakon što biološkim roditeljima oduzmu djecu Centri za socijalnu skrb i specijalne Poliklinike za 'zaštitu' djece, biti će nove transrodne obitelji iza kojih se kriju opasni pedofili. Oni će tako moći zakonski općiti sa djecom starom tri godine i jedan dan (tko će ih kontrolirati) kako uči njihov, a izgleda i naš, Talmud.

I tako će protivnici zaštite ljudskih prava LGBTIQ osobe (LGBTIQ je skraćenica složena od sljedećih riječi: Lezbijke, Gejevi, Biseksualne, Transrodne, Interseksualne i Questioning osobe) doći na svoje. Imati će potpuno ista prava kao i transeksualne obitelji.

Verificiranje Istanbulske konvencije (bez ograda od roda) početak je kraja tradicionalne obitelji, a samim tim i Kršćanstva.

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.com

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/negovorumrznjeistinomprotivlazi

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)

 

(17 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: