person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 10417 times

U Plenkovićevoj židoboljševičkoj d.o.o. vladi sjede sluge EU fašista! Pročitajte konvenciju o zaštiti ljudskih prava u pogledu primjene biologije i medicine!

Članak 5. Opće pravilo: Postupak koji se odnosi na zdravlje može se provesti samo nakon što je osoba na koju se postupak odnosi informirana o tome i dajući slobodan pristanak na njega. Ovoj osobi se daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi postupka kao i o njegovim posljedicama i rizicima. Ta osoba može povući svoj pristanak i u bilo koje vrijeme

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: konvencija o ljudskim pravima i biomedicini – nitko ne smije biti prisiljen niti na jedan medicinski postupak (cijepljenje, maske...)

Lipanj 30. 2021.

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: konvencija o ljudskim pravima i biomedicini

Članak 2.
Primat ljudskog bića

Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti.

Članak 5.
Opće pravilo

Postupak koji se odnosi na zdravlje može se provesti samo nakon što je osoba na koju se postupak odnosi informirana o tome i dajući slobodan pristanak na njega. Ovoj osobi se daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi postupka kao i o njegovim posljedicama i rizicima. Ta osoba može povući svoj pristanak i u bilo koje vrijeme.

Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, dodatnog protokola o Konvenciji

Hrvatski sabor
Na temelju članka 88 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića i Dodatnog protokola uz Konvenvciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine, u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla

Proglašavam Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, dodatnog protokola uz konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića i dodatnog protokola uz konvenvciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine, u vezi presađivanja organa i tkiva ljuskog porijekla, koji je donio Hrvatski saborna sjednici 14. srpnja 2003.

Broj: 01-081-03-2506/2
Zagreb, 16.srpnja 2003.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v.r.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz Konven s tekstom Konvencije na engleskom jezikumožete pogledati ovdje:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_08_13_109.htlm 

Izvor: Naša Stvar

Ipl: Znakovite izjave (Naslovnica) europarlamentarca Mislava Kolakušića i Zorana Milanovića jasno govore kome služi tzv. hrvatska vlada!  Pametnome dosta.

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.info/

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Pišite nam na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dijelite objave Ipl-a - najcenzuriranijeg portala! 
Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. „Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva. U svojoj vjerskoj dimenziji ona je jedan od najvitalnijih elemenata koji sačinjavaju identitet vjernika i njihovu koncepciju života, ali također je dragocjena za ateiste, agnostike, skeptike i neopredijeljene. Pluralizam, neodvojiv od demokratskog društva, koji se teškom mukom stjecao tijekom stoljeća, ovisi o njoj.
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)
NAPOMENA: Upadaju nam u računalo, mijenjaju slike u objavama, blokiraju linkove i videozapise, ograničavaju doseg, usporavaju otvaranje, domet našoj fb stranici smanjili su na minimum minimuma...Podnijeli smo nekoliko kaznenih prijava za elektronsko ometanje, ali DORH ne reagira!
Dozvoljeno je preuzimanje ovog teksta isključivo u cijelosti, bez vršenja izmjena, dodavanja i oduzimanja.

 

 

 

 

(12 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: