person_outline
search
hrendeitpt
Istanbulska konvencija (praonica novca) nije smjela proći! Danas vidimo i zašto!
istanbulska nema veze sa pomoći ženama... I.K. na mala vrata uvodi treći rod!
  • Posted
  • Read 5321 times

Istanbulska konvencija (praonica novca) nije smjela proći! Danas vidimo i zašto!

Ratifikacija Istanbulske konvencije u Srbiji i Bosni i Hercegovini od stupanja na snagu nije donijela nikakve pozitivne promjene po pitanju spriječavanja nasilja nad ženama. Podaci jasno pokazuju kako se broj ubijenih žena nije smanjio ratifikacijom Istanbulske konvencije, štoviše, bio je čak veći nego prije ratifikacije: 2010. – 26 žena, 2012. – 32 žene… 2016. – 35 žene... i stalno raste.

Republika Srbija

Republika Srbija ratificirala je Istanbulsku konvenciju 21. 10. 2013. godine, a stupila je na snagu 01. 08. 2014. Mreža ŽENE PROTIV NASILJA (28 ženskih organizacija) pružaju usluge ženama koje su preživjele muško nasilje, a organizacijama koordinira Autonomni ženski centar – radikalna feminističkia organizacija koja je iznad Centara za socijalnu skrb, sudova, policije. Nešto slično kao što je u Hrvatskoj Poliklinika za zaštitu djece i mladeži dr. Buljan Flander.

U Srbiji u obiteljsko-partnerskom nasilju ubijeno je 26 žena. Podaci jasno pokazuju kako se broj ubijenih žena nije smanjio ratifikacijom Istanbulske konvencije, štoviše, bio je čak i veći nego prije ratifikacije: 2010. – 26 žena, 2012. – 32 žene…2015. – 33 žena, 2016. – 35 žene. Od ratifikacije Istanbulske konvencije u Srbiji nema većih pomaka ni po pitanju prevencije nasilja te podrške i zaštite za žrtve nasilja, tvrdi i psiholog Tanja Ignjatović.

A da se u Srbiji sprečavanje nasilja u obitelji dovoljno ne sprovodi, svjedoče i događaji iz 2017. godine kada su ubijene tri žene u blizini Centara za socijalni rad nakon što su se obratile za pomoć i prijavljivale nasilje. Dvije žene su ubijene u samo nekoliko dana, a među njima je žrtva i četverogodišnje dijete koje je otac zadavio te ozlijedio tri službenika centra za socijalnu rad i jednog prolaznika, zbog propusta nadležnih institucija.

Bosna i Hercegovina

BiH je ratificirala Istanbulsku konvenciju 07. 11. 2013. godine (stupila je na snagu 01. 08. 2014.). U Federaciji BiH godišnje se prijavljuje između 2.000 i 2.500 slučajeva nasilja u obitelji porodici, ali nedostaju konkretniji pokazatelji stanja suzbijanja nasilja.

Tek jedna trećina prijavljenih slučajeva u BiH bude završena do kraja, pružanjem pomoći žrtvama i kažnjavanjem počinitelja, dok veliki broj ostane samo na prijavi. Od toga 300 do 500 žena potraži zaštitu u sigurnim kućama.

Nepromijenjeno stanje nasilja nad ženama i očito nedovoljni pomaci u Srbiji i BiH pokazuju kako ratifikacija Istanbulske konvencije i sama njena primjena od stupanja na snagu nije donijela nikakve pozitivne promjene po pitanju spriječavanja nasilja nad ženama.

Primjer Srbije i BiH, na koje se pozivaju zagovornici ratifikacije u Hrvatskoj, samo je još jedan dokaz da za efikasnu zaštitu žena od nasilja nije potrebna ratifikacija Istanbulske konvencije, već dosljedno sprovođenje već postojeće pravne regulative – posebno stoga što je Hrvatska svoje zakonodavstvo već u potpunosti uskladila s mjerama i mehanizmima za spriječavanje nasilja i zaštitu žrtava koje traži Istanbulska konvencija.

Hrvatska

I opet se vraćamo na početak i na ono na što svi upozoravaju: Iza Istanbulske konvencije krije se vrag - rodna ideologija!

Jer, verificiranjem Istanbulske konvencije jedan od partnera moći će se izjasniti rodom da je žena. A može izvršiti i operaciju jer se već državni tajnik Ministarstva zdravstva, HDZ-ovac dr. Željko Plazonić, izjasnio kako ne vidi razlog zašto HZZO ne bi financirao operacije promjene spolnih obilježja transrodnih osoba! Dakle, dogoditi će se novi pojam obitelji između muškarca i transrodne ''žene''.

Nakon toga oni će moći zakonski usvojiti djecu koju će im dati Centri za socijalnu skrb, u koordinaciji sa sudovima i tzv. Poliklinikama za zaštitu djece, nakon što ih, po barnevernetovom (norveškom) modelu za najbanalnije razloge, oduzmu biološkim roditeljima.

To će isto roditeljima raditi, i nadnacionalni GREVIO čija djeca u školama ne budu blagonaklono gledala na transrodnu djecu, odnosno novi sotonski rod - ONO. A to se već događa u drugim državama koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju.

Iza novih spolno-rodnih obitelji kriju se opasni pedofili koji će zahvaljujući I.K. moći zakonski općiti sa djecom starom od tri godine i jedan dan, kako uči cionistički Talmud pod čijom su čizmom trenutno sve republike bivše države.

Istanbulska konvencija nije smjela proći!

Izraelska konvencija je zapravo praonica novca poreznih obveznika!

Izvor: GLOBAL MEDIA

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.com

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'

 

(9 votes)

Donirajte

Amount: