person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 11360 times

Kako banke sa vaših deponiranih 10.000 eura zarade 90.000 eura? Povucite novac iz banaka!

Pod krinkom brige za porezne obveznike bankarske elite i njima poslušni birokrati su odlučili kako se novac koji imamo u banci više ne smatra našim novcem nego je dio 'kapitalne strukture banaka'. Novac uplaćen u banku prestaje biti naš novac. Uplatom postaje bankarov novac!

To je moguće zbog bankarstva djelomične rezerve (multiplikacije kredita i depozita). Način na koji to funkcionira je takav da FED ili bilo koja druga središnja banka zakonski određuje količinu novca koju banke moraju imati kod sebe (rezervu). U Americi je to otprilike 10 % ( U Hrvatskoj 12 %).hrv

A morala bi biti 100 %, onoliko koliko i klijenti polože depozita u banku ( 1:1)!

Kako to lopovi bankari rade?

Ako položite 10.000 dolara u banku, banka 10% stavlja sa strane (1000 dolara), a ostatak vašeg novca dalje posuđuje. Način na koji to funkcionira je takav da drugi klijent dođe u banku po kredit (na primjer za auto) u iznosu od 9.000 dolara. Tog trenutka banka posuđuje toj stranci vaših 9.000 dolara. Vaš deponirani novac koji je trebao stajati u banci nije više u banci. Osoba koja je uzela taj novac plaća prodavatelju auta 9.000 dolara, a prodavatelj odlazi položiti taj novac u tu ili svoju banku koja je dio istog sustava.

Tih 9.000 dolara tretira se ponovno kao (novi) depozit i proces se nastavlja. Opet se od 9.000 dolara 10% stavlja sa strane (900 dolara) a ostatak od 8.100 dolara posuđuje slijedećem klijentu sve dok se početni depozit od 10.000 dolara ne pretvori u 100.000 dolara.

Bankarski sustav tako je stvorio 90.000 dolara posuđujući vaš novac. Uz sve to zarađuju i na kamati danih kredita koja je mnogo veća od depozita na vaš novac posuđen banci koji nije ni dan 'odležao' u banci. Banke u prosjeku posuđuju 9 puta više novca nego ga imaju u banci kao pokriće, što znači da bi sve banke u istom trenutku bankrotirale kada bi svi ljudi podigli svoje depozite.

Uz sve to bankari su sebi dali za pravo da u slučaju da banka zapadne u financijske poteškoće, ista ima pravo zatvoriti vrata (proglasiti tzv.' bankarski blagdan'), zabraniti podizanja novca, konfiscirati ga i taj novac iskoristiti za krpanje vlastitih financijskih problema!

Dakle, pod krinkom brige za porezne obveznike bankarske elite i njima poslušni birokrati su odlučili kako se novac koji imamo u banci više ne smatra našim novcem nego je dio 'kapitalne strukture banaka'. Novac uplaćen u banku prestaje biti naš novac. Uplatom postaje bankarov novac!

Skupina G20, EU birokracija i bankarski lobiji su ovom igrom pretencioznih riječi de facto i de iure dali bankama pravo vlasništva nad našim depozitima.

Ovaj novi način pljačke su nazvali 'bail-in'. Toliko o bankama i bankarima.

Nadam se da ste shvatili tko su bankari, kako zakonski pljačkaju i zašto su im više milijunski godišnji bonusi. Podsjetiti ćemo vas i da je HNB otuđen prije osamostaljenja, a sve naše banke opljačkane.

Ustav RH kaže da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu ali hrvatski građani to jednostavno neće ili ne mogu shvatiti. 

Ugrađujte sefove i kupujte zlato, a banke zaobilazite u širokom luku.

(20 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: