person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 17708 times

Mi ćemo ubrizgati otrove u vašu krv i u krv vaše djece!

 

Zar se ovo upravo sada ne događa? Izmišljena pandemija Covid19. Prisilno cijepljenje uz pomoć vojske i policije. Najava luđaka, psihopata Novog Svjetskog poretka pomalo se ostvaruje. Jer upornom šutimo i na ovo gledamo kao na ružno vrijeme koje će samo od sebe proći. Neće proći ako ga mi ne zaustavimo!

Naša krv mora uvijek biti čista jer to je tako. Naše obitelji se nikada neće miješati sa njihovima. Mi ćemo učiniti da se oni međusobno ubijaju onda kada nam to odgovara. Ako oni ikada saznaju da su nam jednaki mi ćemo tada biti uništeni. Ovo oni nikada ne smiju znati. Iluzija će biti, tako velika, tako ogromna, da će izmaći percepciji, a oni koji će je vidjeti misliti će da su ludi. Mi ćemo kreirati odvojene 'frontove' kako bi spriječili da se vidi povezanost između nas. Ponašati ćemo se kao da nismo povezani kako bismo održali iluziju.

 

 

Naš cilj će se ostvariti kap po kap kako se nikada ne bi posumnjalo na nas. Ovo će ih spriječiti da vide promjene kako se budu događale. Mi ćemo uvijek biti iznad relativnog polja njihovih iskustava jer mi znamo tajne apsolutnog. Mi ćemo raditi zajedno i uvijek ćemo biti povezani krvnom vezom i čuvanjem tajne. Smrt će stići onoga tko progovori. Mi ćemo održavati ljudima životni vijek kratkim i njihove umove slabim, a predstavljati ćemo se da radimo suprotno.

Mi ćemo koristiti naše znanje nauke i tehnologije na suptilne načine tako da oni nikada ne vide što se događa. Mi ćemo stavljati meke materijale. Akceleratore starenja i sedative u hranu i vodu, također i u zrak. Oni će biti prekriveni otrovima gdje god se okrenu. Meki metali će učiniti da izgube njihove umove. Mi ćemo obećati pronalaženje lijekova, a u stvari ćemo ih nahraniti sa još više otrova. Otrovi će biti apsorbirani kroz njihovu kožu i njihova usta i razarati će im umove i reprodukcijske organe.

Zbog svega ovoga, mrtva djeca će se rađati i mi ćemo tu informaciju sakriti. Otrovi će biti skriveni u sve što ih okružuju, u sve što piju, jedu, udišu i oblače. Mi moramo biti lukavi u ubacivanju otrova da oni to ne primijete. Mi ćemo ih naučiti da su otrovi dobri, koristeći reklame. Tražiti će pomoć od uglednih ljudi (naučnika, ljekara) a mi ćemo njih angažirati da propagiraju naše otrove kao lijek. Oni će vidjeti na reklamama i na filmu da se naši proizvodi koriste i naviknuti će se na njih i neće nikada znati njihov pravi učinak.

Kada budu rađali, mi ćemo ubrizgati otrove u krv njihove djece (cijepljenje), uvjeravajući ih da je to za njihovo dobro. Mi ćemo početi rano, kada su njihovi umovi mlađi, mi ćemo napasti njihovu djecu sa onim što djeca najviše vole-slatkišima. Kad im zubi budu oštećeni, mi ćemo ih ispuniti sa metalima koji će ubiti njihove umove i ukrasti njihovu budućnost.
Kada njihova sposobnost da uče bude pod utjecajem, mi ćemo kreirati lijekove koji će ih učiniti bolesnijima i učiniti će da imaju druge bolesti jer ćemo kreirati još lijekova. Mi ćemo ih učiti pokornim i slabim. Oni će postati depresivni, spori, pretjerano gojazni, i doći će tražiti pomoć, a mi ćemo im dati još otrova.

20170528 190617

Mi ćemo usmjeriti njihovu pažnju na novac i materijalna dobra tako da se oni nikada ne povežu sa njihovim unutarnjim bićem. Mi ćemo ih zavarati sa bludničenjem, vanjskim uživanjima i igrama. Njihovi umovi će pripadati nama i oni će raditi onako kako mi kažemo. Ako odbiju, mi ćemo naći načine da ubacimo tehnologiju promjene uma u njihove živote (mikročipove). Mi ćemo upotrijebiti strah kao naše oružje. Mi ćemo sastavljati njihove vlade i ubaciti protivnike unutar njih. Mi ćemo posjedovati obje strane. Mi ćemo uvijek kriti našu namjeru, ali ćemo ostvariti naš plan. Oni će biti radna snaga za nas i mi ćemo prosperirati od njihovih muka.

Naše obitelji se nikada neće miješati sa njihovima. Naša krv mora uvijek biti čista jer to je tako. Mi ćemo učiniti da se oni međusobno ubijaju onda kada nam to odgovara. Mi ćemo ih držati odvojene od svega što jeste kroz dogmu i religiju. Mi ćemo kontrolirati sve aspekte njihovih života i reći ćemo im što da misle i kako da misle. Mi ćemo ih voditi ljubazno i nježno, puštajući ih da misle da oni sami sebe vode. Mi ćemo poticati mržnju među njima kroz naše frakcije. Kada svjetlost zasja među njima, mi ćemo je ugasiti ismijavanjem ili smrću, što nam više odgovara. Mi ćemo učiniti da iščupaju jedni drugima srca i da ubijaju vlastitu djecu.

Mi ćemo ovo ostvariti upotrebom mržnje kao našeg saveznika, ljutnjom kao našeg prijatelja. Mržnja će ih potpuno zaslijepiti i nikada neće vidjeti da ćemo iz njihovih konflikta mi isplivati kao njihovi vladari. Oni će biti zaokupljeni međusobnim ubijanjem. Oni će se kupati u vlastitoj krvi i ubijati će svoje susjede onoliko dugo koliko to nama bude odgovaralo. Mi ćemo iz ovoga prosperirati, jer oni nas neće vidjeti, jer oni nas ne mogu vidjeti. Mi ćemo prosperirati od njihovih ratova i njihove smrti.

Mi ćemo ovo ponavljati nanovo i nanovo sve dok se ne postigne naš krajnji cilj. Mi ćemo nastaviti da ih tjeramo da žive u strahu i mržnji kroz slike i zvukove. Mi ćemo koristiti sva moguća sredstva da ovo učinimo. Sredstva ćemo dobiti od njihovog rada. Mi ćemo učiniti da se mrze međusobno i da mrze svoje susjede.

Mi ćemo uvijek sakriti uzvišenu istinu od njih da smo svi jedno. Ovo nikada ne smiju znati. Oni nikada ne smiju znati da je boja iluzija, oni moraju uvijek misliti da nisu međusobno jednaki. Kap po kap, mi ćemo ostvariti naš cilj. Mi ćemo preuzeti njihovu zemlju, resurse i bogatstvo da bi uspostavili potpunu kontrolu nad njima. Mi ćemo ih zavarati da prihvate zakone koji će im ukrasti ono malo slobode koju će imati. Mi ćemo uspostaviti monetarne sisteme koji će ih zauvijek zarobiti, držeći njih i njihovu djecu u dugovima.

Kada se budu udružili, mi ćemo ih optužiti za kriminal i predstaviti svijetu drugačiju sliku, jer mi ćemo posjedovati sve medije. Mi ćemo koristiti naše medije da kontroliramo protok informacija i njihove emocije. Kada oni ustanu i pobune se protiv nas mi ćemo ih zgaziti kao insekte jer oni su i manje od toga. Oni će biti bespomoćni da urade bilo što jer neće imati oružje. Mi ćemo regrutirati neke od njih da za nas iznesu naše planove, mi ćemo im obećati vječni život, ali vječan život nikada neće imati jer oni nisu mi.

20160601 120934 1

Regruti će biti zvani 'inicirani' i biti će uvedeni u lažne procese kretanja ka višim realitetima. Članovi ovih grupa će misliti da su jedno zajedno sa nam, ali nikada neće znati istinu. Oni nikada ne smiju znati ovu istinu jer će okrenuti protiv nas. Njihov rad će biti nagrađen sa zemaljskim stvarima i velikim titulama, ali oni nikada neće postati besmrtni, niti će nam se pridružiti nikada neće dobiti svjetlost, niti će putovati zvijezdama. Oni nikada neće stići do viših realiteta, jer će ubijanje drugih od njihove vrste spriječiti put do realiteta prosvjetljenja. Oni ovo nikada neće znati. Istina će im bit skrivena ispred nosa, tako blizu da neće biti sposobni da se fokusiraju na nju sve dok ne bude prekasno. O da, tako ogromna će iluzija slobode biti da oni neće znati da su naši robovi.

Kada sve bude na svom mjestu, realnost koju smo kreirali za njih će ih posjedovati. Realnost će biti njihov zatvor. Oni će živjeti u samozavaravanju. Kad naš cilj bude postignut, novo doba dominacije će početi ( Novi svjetski poredak). Njihovi umovi će biti vezani njihovim vjerovanjima, vjerovanjima koja smo mi uspostavili od davnih zaboravljenih vremena.

Ako oni ikada saznaju da su nam jednaki mi ćemo tada biti uništeni. Ovo oni nikada ne smiju znati.

Autor ovog teksta je nepoznat. Tekst je originalno imao naslov 'Tajni Sporazum' i poslat je anonimno sa neupotrebljive e-mail adrese. Potpuno je jasno da je prevedeni stari zapis jer 'oni' tada nisu poznavali pojmove koje smo ubacili u zagrade: 'cijepljenje', 'mikročipove', 'Novi svjetski poredak'!

Zar se ovo upravo sada ne događa? Izmišljena pandemija Covid19. Prisilno cijepljenje uz pomoć vojske i policije. Najava luđaka, psihopata Novog Svjetskog poretka pomalo se ostvaruje. Jer upornom šutimo i na ovo gledamo kao na ružno vrijeme koje će samo od sebe proći.

Neće proći ako ga mi ne zaustavimo! Objavu smo postavili u rubrici 'Vijesti iz znanosti' jer je uistinu postala stvarnost. upravo nam se to sada događa sa eksperimentalnim smrtonosnim cjepivom. 

 

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.info/

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Pišite nam na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dijelite objave Ipl-a - najcenzuriranijeg portala!

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. „Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva. U svojoj vjerskoj dimenziji ona je jedan od najvitalnijih elemenata koji sačinjavaju identitet vjernika i njihovu koncepciju života, ali također je dragocjena za ateiste, agnostike, skeptike i neopredjeljene. Pluralizam, neodvojiv od demokratskog društva, koji se teškom mukom stjecao tijekom stoljeća, ovisi o njoj.“

Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)
Dozvoljeno je preuzimanje ovog teksta isključivo u cijelosti, bez vršenja izmjena, dodavanja i oduzimanja.

NAPOMENA: Upadaju nam u računalo, mijenjaju slike na objavama, iskrivljuju riječi, blokiraju linkove, usporavaju na serveru, blokiraju admine na našoj fb stranici

 

(15 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: